Van công nghiệp

-200%
-200%
-200%
-200%
-200%
-200%
-200%

Thân van Honeywell V5011P1020

(0)
-3.338.060đ 3.338.060đ

..

-200%

Thân van Honeywell V5328A1187

(0)
-14.216.730đ 14.216.730đ

..

Van 1 chiều nằm ngang Honeywell CV-SPH2-PN16-0015

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm CV-SPH2-PN16-0015 Kiểu Van 1 chiều lá nằm ngang, 2 ngả Áp lực làm việc PN 16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN15 Nhiệt độ chất lỏng ..

Van 1 chiều nằm ngang Honeywell CV-SPH2-PN16-0020

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm CV-SPH2-PN16-0020 Kiểu Van 1 chiều lá nằm ngang, 2 ngả Áp lực làm việc PN 16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN20 Nhiệt độ chất lỏng ..

Van 1 chiều nằm ngang Honeywell CV-SPH2-PN16-0025

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm CV-SPH2-PN16-0025 Kiểu Van 1 chiều lá nằm ngang, 2 ngả Áp lực làm việc PN 16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN25 Nhiệt độ chất lỏng ..

Van 1 chiều nằm ngang Honeywell CV-SPH2-PN16-0032

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm CV-SPH2-PN16-0032 Kiểu Van 1 chiều lá nằm ngang, 2 ngả Áp lực làm việc PN 16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN32 Nhiệt độ chất lỏng ..

Van 1 chiều nằm ngang Honeywell CV-SPH2-PN16-0040

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm CV-SPH2-PN16-0040 Kiểu Van 1 chiều lá nằm ngang, 2 ngả Áp lực làm việc PN 16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN40 Nhiệt độ chất lỏng ..

Van 1 chiều nằm ngang Honeywell CV-SPH2-PN16-0050

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm CV-SPH2-PN16-0050 Kiểu Van 1 chiều lá nằm ngang, 2 ngả Áp lực làm việc PN 16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN50 Nhiệt độ chất lỏng ..

Van bi Honeywell BA-HPL2-PN16-0015

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm BA-HPL2-PN16-0015 Kiểu Van bi, 2 ngả. Áp lực làm việc PN16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN15 Nhiệt độ chất lỏng -10℃ ~ +120℃ ..

Van bi Honeywell BA-HPL2-PN16-0015

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm BA-HPL2-PN16-0050 Kiểu Van bi, 2 ngả. Áp lực làm việc PN16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN50 Nhiệt độ chất lỏng -10℃ ~ +120℃ ..

Van bi Honeywell BA-HPL2-PN16-0020

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm BA-HPL2-PN16-0020 Kiểu Van bi, 2 ngả. Áp lực làm việc PN16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN20 Nhiệt độ chất lỏng -10℃ ~ +120℃ ..

Van bi Honeywell BA-HPL2-PN16-0025

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm BA-HPL2-PN16-0025 Kiểu Van bi, 2 ngả. Áp lực làm việc PN16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN25 Nhiệt độ chất lỏng -10℃ ~ +120℃ ..

Van bi Honeywell BA-HPL2-PN16-0032

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm BA-HPL2-PN16-0032 Kiểu Van bi, 2 ngả. Áp lực làm việc PN16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN32 Nhiệt độ chất lỏng -10℃ ~ +120℃ ..

Van bi Honeywell BA-HPL2-PN16-0040

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm BA-HPL2-PN16-0040 Kiểu Van bi, 2 ngả. Áp lực làm việc PN16 Kiểu kết nối Kiểu ren BSPP Chất liệu  Đồng thau Kích thước DN40 Nhiệt độ chất lỏng -10℃ ~ +120℃ ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 78 (4 Trang)