Tụ bù Circutor

Tụ bù thương hiệu Circutor là loại tụ giấy ngâm dầu đặc biệt, gồm hai bản cực là các lá nhôm dài được cách điện bằng các lớp giấy. Toàn bộ được cố định trong một bình hàn kín, hai đầu bản cực được đưa ra ngoài.

Không có sản phẩm trong danh mục này.