Thông báo thay đổi mã hàng bộ điều khiển nhiệt độ dòng PXF Fuji Electric

Kính gửi: Quý khách hàng

Beeteco xin cảm ơn đến quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty trong thời gian qua.

Beeteco đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng của Fuji Electric nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu trong ngành công nghiệp – tự động hóa.

Chúng tôi xin thông báo đến quý khách hàng về việc Fuji Electric thay đổi mã hàng bộ điều khiển nhiệt độ dòng PXF cho mã mô hình không có tùy chọn

Bộ điều khiển nhiệt độ dòng PXF Fuji Electric

Thay đổi

Mã số thứ 11 sẽ được thay đổi "Y" thành "1"

Thay đổi mã hàng điều khiển nhiệt độ FUJI ELECTRIC

Mục đích

Giới hạn sửa đổi sẽ bị xóa, mã "Y" hiện tại không được phép bạn thêm bất kỳ tùy chọn nào hoặc thay đổi đầu ra relay thành đầu ra khác

 

thay đổi mã hàng Fuji Electric

Lưu ý: 

Có hiệu lực từ khi sản xuất FMT vào tháng 1 năm 2018

+ PO mới: vui lòng khi gửi PO mới mã "1"  được thay cho "Y" ở vị trí thứ 11

+ Mở PO: Chúng tôi sẽ yêu cầu thay đổi sang mã "1" cho các đơn đặt hàng mở hiện hành

Thay đổi diện mạo

– Bo mạch CPU: gắn một kết nối bảng tùy chọn 

thay đổi mã hàng Fuji Electric

– Bảng nguồn điện: gắn 1 bình điện phân

thay đổi mã hàng Fuji Electric

Điểm sửa đổi (PXF5/PXF9): 

– Liên quan đến văn bản (TN5A2620b)/Trang 107

Mạch cho RS-485, DI1, DI2 không nằm trên bảng tùy chọn, nhưng trên bảng mạch AI

Việc thêm tùy chọn "M" "T" “G” “V” trong mã thứ 11 không áp dụng được do các hạn chế về phần cứng

thay đổi mã hàng Fuji Electric

– Trong trường hợp chữ kí tự thứ 11, không có tùy chọn đấu nối trên bo mạch CPU. Vì vậy, không thể sửa đổi “M” “T” “G” “V” thành “H” “C” “U”

Sửa đổi bộ nạp điều chỉnh (Bổ sung)

Bộ nạp điều chỉnh đã thay đổi:

Tên phần mềm: PXFAdjLoader V1.1.9E

Series áp dụng: PXF series (4/5/9)

Bộ nạp điều chỉnh có thể được sử dụng cho dòng PXF hiện tại

Ngày áp dụng: từ ngày ra thông báo

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!