Shihlin

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 100A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 100A Số cực 2P Dòng định mức (A) 100A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: MN Dòng ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 15A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 15A Số cực 2P Dòng định mức (A) 15A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: MN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 20A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 20A Số cực 2P Dòng định mức (A) 20A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: MN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 30A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 30A Số cực 2P Dòng định mức (A) 30A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 40A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 40A Số cực 2P Dòng định mức (A) 40A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: MN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 50A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 50A Số cực 2P Dòng định mức (A) 50A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: MN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 60A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 60A Số cực 2P Dòng định mức (A) 60A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: MN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-MN 2P 75A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-MN 2P 75A Số cực 2P Dòng định mức (A) 75A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: MN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 100A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 100A Số cực 2P Dòng định mức (A) 100A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 15A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 15A Số cực 2P Dòng định mức (A) 15A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 20A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 20A Số cực 2P Dòng định mức (A) 20A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 30A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 30A Số cực 2P Dòng định mức (A) 30A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 40A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 40A Số cực 2P Dòng định mức (A) 40A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 50A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 50A Số cực 2P Dòng định mức (A) 50A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 60A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 60A Số cực 2P Dòng định mức (A) 60A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 100-SN 2P 75A

(0)
Liên hệ

Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm BM100-SN 2P 75A Số cực 2P Dòng định mức (A) 75A Cách điện tiêu chuẩn điện áp UI (V) AC 690V DC --- Frame size (AF) (Inm) 100 Kiểu: SN Dòng cắ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 250-SN 2P 125A

(0)
Liên hệ

MCCB (APTOMAT) Shihlin kiểu SN 2P 30kA Shihlin là nhãn hiệu thiết bị điện của Shillin Electric – Nhà sản xuất đến từ Đài Loan. Sản phẩm của Shihlin Electric khá đa dạng, gồm thiết bị điện hạ thế, thiết bị điện trung thế, thiết bị tự động hóa… Tại thị trường Việt Nam, Shihlin Electric chủ yế..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 30-CN 2P 5A

(0)
Liên hệ

MCCB (APTOMAT) Shihlin kiểu CN 2P 30AF 2.5kA Shihlin là nhãn hiệu thiết bị điện của Shillin Electric – Nhà sản xuất đến từ Đài Loan. Sản phẩm của Shihlin Electric khá đa dạng, gồm thiết bị điện hạ thế, thiết bị điện trung thế, thiết bị tự động hóa… Tại thị trường Việt Nam, Shihlin Electric ..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 400-CN 2P 250A

(0)
Liên hệ

MCCB (APTOMAT) Shihlin kiểu CN 2P 35kA Shihlin là nhãn hiệu thiết bị điện của Shillin Electric – Nhà sản xuất đến từ Đài Loan. Sản phẩm của Shihlin Electric khá đa dạng, gồm thiết bị điện hạ thế, thiết bị điện trung thế, thiết bị tự động hóa… Tại thị trường Việt Nam, Shihlin Electric chủ yế..

Aptomat (MCCB) 2P Shihlin BM 50-CN 2P

(0)
Liên hệ

MCCB (APTOMAT) Shihlin kiểu CN 2P 50AF 5kA Shihlin là nhãn hiệu thiết bị điện của Shillin Electric – Nhà sản xuất đến từ Đài Loan. Sản phẩm của Shihlin Electric khá đa dạng, gồm thiết bị điện hạ thế, thiết bị điện trung thế, thiết bị tự động hóa… Tại thị trường Việt Nam, Shihlin Electric ch..

Hiển thị 1 đến 20 trong 170 (9 Trang)