Servo Motor

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC101D5-HA2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC101D5-HA2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 100 Công suất ..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC101D5-HB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC101D5-HB2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 100 Công suất ..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC101D5-RA2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC101D5-RA2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 0.1kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC101D5-RB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC101D5-RB2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 0.1kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC102D5-HB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC102D5-HB2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 1000 Côn..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC102D5-HC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC102D5-HC2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 1000 Côn..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC102D5-RB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC102D5-RB2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 1.0kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC102D5-RC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC102D5-RC2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 1.0kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC152D5-HB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC152D5-HB2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 1500 Côn..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC152D5-HC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC152D5-HC2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 1500 Côn..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC152D5-RB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC152D5-RB2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 1.5kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC152D5-RC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC152D5-RC2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 1.5kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC201D5-HB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC201D5-HB2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 200 Công..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC201D5-HC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC201D5-HC2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 200 Công..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC201D5-RB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC201D5-RB2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 0.2kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC201D5-RC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC201D5-RC2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 0.2kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC202D5-HB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC202D5-HB2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 2000 Côn..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC202D5-HC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm:  GYC202D5-HC2-B Loại: GYC Dòng sản phẩm  alpha 5 series Đặc điểm điện áp AC 200 Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Ngõ ra định mức (W): 2000 Côn..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC202D5-RB2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC202D5-RB2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 2.0kW Bộ mã h&o..

Servo motor loại GYC có phanh Fuji Electric GYC202D5-RC2-B

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: GYC202D5-RC2-B Loại: GYC Tốc độ định mức: 3000 vòng/phút. Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút. Điện áp cung cấp: 200V Công suất đầu ra: 2.0kW Bộ mã h&o..

Hiển thị 1 đến 20 trong 231 (12 Trang)