Schneider

Biến tần Schneider ATV12H018F1

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H018F1 Số cưc 1P Điện áp 120V Công suất  0.18kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 102.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H018M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : ATV12H018M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.18kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 102.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H018M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : ATV12H018M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  0.18kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 102.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H037F1

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : ATV12H037F1 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.37kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 121.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H037M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H037M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.37kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 121.2 Khối lượng (kg): 0.7 ..

Biến tần Schneider ATV12H037M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H037M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  0.37kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 121.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H055M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H055M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.55kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 131.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H075F1

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H075F1 Số cưc 1P Điện áp 120V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 142 W 105 D 156.2 Khối lượng (kg): 1.3 ..

Biến tần Schneider ATV12H075M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H075M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 131.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12H075M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12H075M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 72 D 131.2 Khối lượng (kg): 0.8 ..

Biến tần Schneider ATV12HU15M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU15M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  1.5kW Kích thước (mm) H 142 W 105 D 156.2 Khối lượng (kg): 1.4 ..

Biến tần Schneider ATV12HU15M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU15M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  1.5kW Kích thước (mm) H 143 W 105 D 131.2 Khối lượng (kg): 1.2 ..

Biến tần Schneider ATV12HU22M2

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU22M2 Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  2.2kW Kích thước (mm) H 142 W 105 D 156.2 Khối lượng (kg): 1.4 ..

Biến tần Schneider ATV12HU22M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU22M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  2.2kW Kích thước (mm) H 143 W 105 D 131.2 Khối lượng (kg): 1.2 ..

Biến tần Schneider ATV12HU30M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU30M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  3kW Kích thước (mm) H 184 W 140 D 141.2 Khối lượng (kg): 2 ..

Biến tần Schneider ATV12HU40M3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV12HU40M3 Số cưc 3P Điện áp 220V Công suất  4kW Kích thước (mm) H 184 W 140 D 141.2 Khối lượng (kg): 2 ..

Biến tần Schneider ATV212H075M3X

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212H075M3X Số cưc 1P Điện áp 220V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 107 D 150 Khối lượng (kg): 1.8 ..

Biến tần Schneider ATV212H075N4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212H075N4 Số cưc 3P Điện áp 380V Công suất  0.75kW Kích thước (mm) H 143 W 107 D 150 Khối lượng (kg): 2 ..

Biến tần Schneider ATV212HD11M3X

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212HD11M3X Số cưc 1P Điện áp 240V Công suất  11kW Kích thước (mm) H 330 W 245 D 190 Khối lượng (kg): 11.55 ..

Biến tần Schneider ATV212HD11N4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATV212HD11N4 Số cưc 3P Điện áp 380V Công suất  11kW Kích thước (mm) H 232 W 180 D 170 Khối lượng (kg): 6.45 ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 138 (7 Trang)