Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12W 0.95-1.45A

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12W 0.95-1.45A

Giới thiệu sản phẩm

So Extra Slider: Has no item to show!

Thông số kỹ thuật

Dùng cho contactor SK-06, SK-09, SK-12