Relay Schneider

Relay thương hiệu Schneider là loại khí cụ điện dùng để đóng cắt từ xa mạch điện điều khiển và điều khiển sự làm việc của mạch điện.

Rơ Le trung gian Schneider RXM2LB1B7

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB1B7 Đèn Không có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp 24V AC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2AB2B7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2AB2B7 Đèn có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  24V AC Dòng điện định mức 12A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&agr..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2AB2BD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2AB2BD Đèn có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  24V DC Dòng điện định mức 12A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&agr..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2AB2E7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2AB2E7 Đèn có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  48V AC Dòng điện định mức 12A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&agr..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2AB2ED

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2AB2ED Đèn có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  48V DC Dòng điện định mức 12A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&agr..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2AB2F7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2AB2F7 Đèn có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  120V AC Dòng điện định mức 12A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&ag..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2AB2FD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2AB2FD Đèn có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  110V DC Dòng điện định mức 12A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&ag..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2AB2JD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2AB2JD Đèn có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  12V DC Dòng điện định mức 12A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&agr..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2B7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2B7 Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  24V AC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2BD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2BD Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  24V DC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2CD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2CD Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp 36V DC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2ED

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2ED Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  48V DC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2F7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2F7 Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  120V AC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2FD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2FD Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  110V DC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2JD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2JD Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  12V DC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM2LB2P7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM2LB2P7 Đèn  có Loại tiếp điểm 2 C/O Điện áp  230V AC Dòng điện định mức 5A Kích thước (mm) W 21 H 27 ..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM3AB2B7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM3AB2B7 Đèn có Loại tiếp điểm 3 C/O Điện áp  24V AC Dòng điện định mức 10A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM3AB2BD

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM3AB2BD Đèn có Loại tiếp điểm 3 C/O Điện áp  24V DC Dòng điện định mức 10A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM3AB2E7

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM3AB2E7 Đèn có Loại tiếp điểm 3 C/O Điện áp 48V AC Dòng điện định mức 10A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&agrav..

Rơ le trung gian có đèn Schneider RXM3AB2ED

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : RXM3AB2ED Đèn có Loại tiếp điểm 3 C/O Điện áp 48V DC Dòng điện định mức 10A Khối lượng (kg): 0.037 Nhà sản xuất : Schneider Bảo h&agrav..

Hiển thị 1 đến 20 trong 76 (4 Trang)