Relay nhiệt

Relay nhiệt là loại khí cụ điện tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại.

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR61812

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR61812 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Rờ le nhiệt 18AF Himel HDR61815

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR61815 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR61818

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR61818 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6181P2

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6181P2 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6181P8

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6181P8 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6182P5

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6182P5 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6183P6

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6183P6 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6184P8

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6184P8 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6186P3

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6186P3 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6187

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6187 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&oc..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR6189

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR6189 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&oc..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR618P15

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR618P15 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR618P18

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR618P18 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR618P25

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR618P25 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR618P36

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR618P36 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR618P5

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR618P5 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR618P7

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR618P7 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Rơ le nhiệt 18AF Himel HDR618P9

(0)
229.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR618P9 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Rơ le nhiệt 32AF Himel HDR63218

(0)
319.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR63218 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Rơ le nhiệt 32AF Himel HDR63225

(0)
319.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM  Mã hàng HDR63225 Nhà sản xuất Himel Xuất xứ Châu Âu Bảo hành 12 tháng Thời gian giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&o..

Hiển thị 1 đến 20 trong 466 (24 Trang)