Relay nhiệt

Relay nhiệt là loại khí cụ điện tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại.

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.1-0.15A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.1-0.15A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để ..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.13-0.2A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK18B 2.8-4.2A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để b..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.18-0.27A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK18B 2.8-4.2A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để b..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.24-0.36A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.24-0.36A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.34-0.52A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.34-0.52A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.48-0.72A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.48-0.72A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.64-0.96A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.64-0.96A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.8-1.2A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.8-1.2A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để b..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.95-1.45A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 0.95-1.45A  dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dù..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 1.4-2.1A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 1.4-2.1A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để b..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 1.7-2.6A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 1.7-2.6A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 2.2-3.3A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 2.2-3.3A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 2.8-4.2A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 2.8-4.2A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 4-6A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 4-6A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo v..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 5-7.5A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji ElectricTK12B 5-7.5A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo ..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 6-9A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 6-9A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để ..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 7-10.5A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 7-10.5A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bả..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 9-13A

(1)
434.500đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12B 9-13A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo ..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12W 0.1-0.15A

(1)
485.100đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12W 0.1-0.15A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùn..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12W 0.13-0.2A

(1)
485.100đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK12W 0.13-0.2A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 194 (10 Trang)