Relay nhiệt

Relay nhiệt là loại khí cụ điện tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại.

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-2P8 (2.8-4.2A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-2P8 (2.8-4.2A)dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dù..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-2P8 (2.8-4.2A)

(0)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-2P8 (2.8-4.2A)dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dù..

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-005 (5-7A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-005 (5-7A)dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng ..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P48 (0.48-0.72A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P48 (0.48-0.72A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugr..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P10 (0.1-0.15A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P10 (0.1-0.15A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugra..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-007 (7-10.5A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-007 (7-10.5A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dù..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-1P7 (1.7-2.6A)

(0)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-1P7 (1.7-2.6A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P63 (0.64-0.96A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P63 (0.64-0.96A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugr..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P10 (0.1-0.15A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P10 (0.1-0.15A)dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugrav..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-009 (9-13A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-009 (9-13A)dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-2P2 (2.2-3.4A)

(0)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-2P2 (2.2-3.4A)dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dù..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P80 (0.8-1.2A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P80 (0.8-1.2A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P13 (0.13-0.2A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P13 (0.13-0.2A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugra..

Liên hệ
-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK18B-P95 (0.95-1.45A)

(0)
289.432đ 556.600đ

Relay nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK18B-P95 (0.95-1.45A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugr..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P95 (0.95-1.45A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-P95 (0.95-1.45A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugr..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P18 (0.18-0.27A)

(0)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P18 (0.18-0.27A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugr..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK95B 34-50A

(0)
Liên hệ

Relay nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric  TK95B 34-50A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugrav..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-004 (4-6A)

(0)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-004 (4-6A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng.   Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d..

Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-1P4 (1.4-2.1A)

(1)
Liên hệ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12B-1P4 (1.4-2.1A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&ugrav..

Liên hệ

ơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P24 (0.24-0.36A)

(0)
Liên hệ

ơ le nhiệt dùng cho Contactor FJ Fuji Electric TK12W-P24 (0.24-0.36A) dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt d&u..

Hiển thị 1 đến 20 trong 38 (2 Trang)