Relay nhiệt Schneider

Relay nhiệt thương hiệu Schneider là loại khí cụ điện tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại.

Rơ le nhiệt Scheneider LRD01

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD01 Dòng định mức 0.1-0.16 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD02

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD02 Dòng định mức 0.16-0.25 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD03

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD03 Dòng định mức 0.25-0.40 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD04

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD04 Dòng định mức 0.40-0.63 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD05

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD05 Dòng định mức 0.63-1 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Kh..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD06

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD06 Dòng định mức 1-1.6 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khố..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD07

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD07 Dòng định mức 1.6-2.5 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 K..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD08

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD08 Dòng định mức 1.6-2.5 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 K..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD10

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD10 Dòng định mức 4-6 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khối ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD12

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD12 Dòng định mức 5.5-8 A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khố..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD14

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD14 Dòng định mức 7-10A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D09, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khối ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD16

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD16 Dòng định mức 9-13A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D12  Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khối lượng (k..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD21

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD21 Dòng định mức 12-18A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D18, LC1D25, LC1D32 Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khối lượng (kg): 0.124..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD22

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD22 Dòng định mức 16-24A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D25, LC1D32 Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khối lượng (kg): 0.124 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD313

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD313 Dòng định mức 9-13A  Dùng cho contactor LC1D40, LC1D50, LC1D65 Kích thước (mm) H 70 W 55 D 123 Khối lượng (kg): 0.375 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD318

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD318 Dòng định mức 12-18A  Dùng cho contactor LC1D40, LC1D50, LC1D65 Kích thước (mm) H 70 W 55 D 123 Khối lượng (kg): 0.375 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD32

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD32 Dòng định mức 23-32A  Dùng cho contactor LC1D38, LC1D25, LC1D32 Kích thước (mm) H   W 45 D 70 Khối lượng (kg): 0.124 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD325

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD325 Dòng định mức 17-25A  Dùng cho contactor LC1D65, LC1D50, LC1D40 Kích thước (mm) H 70 W 55 D 123 Khối lượng (kg): 0.375 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD332

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD332 Dòng định mức 23-32A  Dùng cho contactor LC1D65, LC1D50, LC1D40 Kích thước (mm) H 123 W 55 D 123 Khối lượng (kg): 0.375 ..

Rơ le nhiệt Scheneider LRD3361

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  LRD3361 Dòng định mức 55-70A  Dùng cho contactor LC1D80, LC1D95 Kích thước (mm) H 123 W 75 D 121 Khối lượng (kg): 0.51 Nh&a..

Hiển thị 1 đến 20 trong 60 (3 Trang)