Relay nhiệt Mitsubishi

Relay nhiệt (rơ le nhiệt) được sản xuất bởi Mitsubishi Electric Nhật Bản là dòng sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh. Rơ le nhiệt dùng để bảo vệ động cơ được lắp trực tiếp vào Contactor.

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T25 22A (18-26A)

(0)
1.030.700đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (30-40A). TH-T50 29A dùng cho contactor: S-T65, S-T80..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T25 22A (18-26A)

(0)
781.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (24-34A). TH-T50 29A dùng cho contactor: S-T35 S-T50..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N600 250A (200-300A)

(0)
1.501.500đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 200-300A. TH-N600 250A (200-300A) dùng cho contactor: S-N600, S-N800..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T25 9A (7-11A)

(0)
625.900đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (7-11A). TH-T25 9A (7-11A) dùng cho contactor: S-T21, S-T25, S-T35 S-T50..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3PTH-T100 82A (65-100A)

(0)
1.138.500đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 65-100A. TH-T100 82A (65-100A) dùng cho contactor: S-T100..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T18 1.7A (1.4 - 2.0A)

(0)
552.200đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (1.4 - 2.0A). TH-T18 dùng cho contactor: S-T10, S-T12, S-T20..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3PTH-T65 42A (34-50A)

(0)
1.030.700đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (34-50A). TH-T50 29A dùng cho contactor: S-T65, S-T80..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 125A (100-150A)

(0)
5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 100-150A. TH-N220RH 125A (100-150A)dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T25 0.5A (0.4 - 0.6A)

(0)
625.900đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (0.4 - 0.6A). TH-T25 0.5A (0.4 - 0.6A) dùng cho contactor: S-T21, S-T25, S-T35 S-T50..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N600 330A (260-400A)

(0)
1.501.500đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 260-400A. TH-N600 330A (260-400A) dùng cho contactor: S-N600, S-N800..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T25 11A (9-13A)

(0)
625.900đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (9-13A). TH-T25 11A (9-13A) dùng cho contactor: S-T21, S-T25, S-T35 S-T50..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T100 67A (54-80A)

(0)
1.138.500đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 54-80A. TH-T50 29A dùng cho contactor: S-T80..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T18 2.1A (1.7 - 2.5A)

(0)
552.200đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (1.7 - 2.5A). TH-T18 dùng cho contactor: S-T10, S-T12, S-T20..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 150A (120-180A)

(0)
5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 120-180A. TH-T50 29A dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T25 0.7A (0.55 - 0.85A)

(0)
625.900đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (0.55 - 0.85A). TH-T25 0.7A (0.55 - 0.85A) dùng cho contactor: S-T21, S-T25, S-T35 S-T530..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N600 500A (400-600A)

(0)
1.501.500đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 400-600A. TH-N600 500A (400-600A) dùng cho contactor: S-N600, S-N800..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T25 15A (12-18A)

(0)
625.900đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (12-18A). TH-T25 15A (12-18A) dùng cho contactor: S-T21, S-T25, S-T35 S-T50..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T100 95A (85-105A)

(0)
1.138.500đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 85-105A. TH-T50 29A dùng cho contactor: S-T100..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-T18 2.5A (2.0 - 3.0A)

(0)
552.200đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (2.0 - 3.0A). TH-T18 dùng cho contactor: S-T10, S-T12, S-T20..

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 180A (120-180A)

(0)
5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 120-180A.TH-N220RH 180A (120-180A) dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

Hiển thị 1 đến 20 trong 66 (4 Trang)