Relay nhiệt LS

Relay nhiệt (rơ le nhiệt) được sản xuất bởi LS Electric là dòng sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh. Rơ le nhiệt dùng để bảo vệ động cơ được lắp trực tiếp vào Contactor. Rơ le nhiệt LS gồm có các loại từ (0.63-1)A đến 800A.

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-95 (54-75A)

(0)
784.740đ 1.353.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (54-75). MT-95 lắp được cho các contactor: MC-75a, MC-85a, MC-100a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-32 (16-22A)

(0)
239.250đ 412.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (16-22A). MT-32 lắp được cho các contactor: MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-225 (160-240A)

(0)
1.929.950đ 3.327.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (160-240A). MT-225 lắp được cho các contactor: MC-185a, MC-225a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (6-9A)

(0)
207.350đ 357.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (6-9A). MT-12 lắp được cho các contactor: MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-32 (4-6A)

(0)
239.250đ 412.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (4-6A). MT-32 lắp được cho các contactor: MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-32 (18-25A)

(0)
239.250đ 412.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (18-25A). MT-32 lắp được cho các contactor: MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-400 (200-330A )

(0)
2.807.200đ 4.840.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (200-330A). MT-400 lắp được cho các contactor: MC-265a, MC-330a, MC-400a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (7-10A)

(0)
207.350đ 357.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh(7-10A). MT-12 lắp được cho các contactor: MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-95 (63-85A)

(0)
784.740đ 1.353.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (63-85). MT-95 lắp được cho các contactor: MC-75a, MC-85a, MC-100a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-32 (6-9A)

(0)
239.250đ 412.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (6-9A). MT-32 lắp được cho các contactor: MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-400 (260-400A)

(0)
2.807.200đ 4.840.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh ( 260-400A). MT-400 lắp được cho các contactor: MC-265a, MC-330a, MC-400a..

-42%

Rơ le nhiệt LSMT-12 ( 9-13A)

(0)
207.350đ 357.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh ( 9-13A). MT-12 lắp được cho các contactor: MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-95 (70-95A)

(0)
784.740đ 1.353.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (70-95). MT-95 lắp được cho các contactor: MC-75a, MC-85a, MC-100a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-12 ( 0.63-1A)

(0)
207.350đ 357.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 0.63-1A). MT-12 lắp được cho các contactor: MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-800 (400-630A )

(0)
5.008.300đ 8.635.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (400-630A). MT-800 lắp được cho các contactor: MC-500a, MC-630a, MC-800a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (12-18A)

(0)
207.350đ 357.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (12-18A). MT-12 lắp được cho các contactor: MC-6a, MC-9a, MC-12a, MC-18a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-95 (80-100A)

(0)
784.740đ 1.353.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (80-100A). MT-95 lắp được cho các contactor: MC-75a, MC-85a, MC-100a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-32 (22-32A)

(0)
239.250đ 412.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (22-32A). MT-32 lắp được cho các contactor: MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a..

-42%

Rơ le nhiệt LS MT-800 (520-800A)

(0)
5.008.300đ 8.635.000đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (520-800A). MT-800 lắp được cho các contactor: MC-500a, MC-630a, MC-800a..

-42%

Rơ le nhiệt LSMT-32 (0.63-1A)

(0)
239.250đ 412.500đ

Rơ le nhiệt LS bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh (0.63-1A). MT-32 lắp được cho các contactor: MC-9b, MC-12b, MC-18b, MC-22b, MC-32a, MC-40a..

Hiển thị 1 đến 20 trong 37 (2 Trang)