Relay nhiệt Fuji Electric

Relay nhiệt (role nhiệt hay rơ le nhiệt) thương hiệu Fuji Electric là loại khí cụ điện tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại. Relay nhiệt được sử dụng kèm với Contactor (khởi động từ) để bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi bị quá tải.

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 4A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 4A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo ..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 0.95A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 0.95A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 7A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 7A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 2.8A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 2.8A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bả..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 9A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 9A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo ..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N6 85A

(0)
698.412đ 1.343.100đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N6 85A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 0.36A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 0.36A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để b..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-5-1N 9A

(0)
227.084đ 436.700đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-5-1N 9A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bả..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 2.2A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 2.2A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bả..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 5A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 5A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-5-1N 12A

(0)
227.084đ 436.700đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-5-1N 12A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để b..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 0.8A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 0.8A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bả..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 6A

(0)
203.060đ 390.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-0N 6A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo ..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N5 65A

(0)
454.740đ 874.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N5 65A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N5 53A

(0)
454.740đ 874.500đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N5 53A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N3 34A

(0)
374.088đ 719.400đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N3 34A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N3 45A

(0)
374.088đ 719.400đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N3 45A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N2 24A

(0)
284.284đ 546.700đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N2 24A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-5-1N 16A

(0)
227.084đ 436.700đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-5-1N 16A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để b..

-48%

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N3 24A

(0)
374.088đ 719.400đ

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor SC Fuji Electric TR-N3 24A dùng để bảo vệ quá tải cho các thiết bị điện. Đây là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và có độ an toàn cao cho người sử dụng. Bảo vệ quá tải cho thiết bị điện + Relay nhiệt dùng để bảo..

Hiển thị 1 đến 20 trong 194 (10 Trang)