RCBO

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi 1 BV-DN 1PN 25A 300

(0)
1.849.100đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 25A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  25A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 10A 100

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 10A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 10A 30

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 10A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 10A 300

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 10A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 100

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 16A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 16A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 300

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 16A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 100

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 20A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  20A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 30

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 20A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  20A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 300

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 20A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  20A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 100

(0)
1.849.100đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 25A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  25A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 25A 30

(0)
1.849.100đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 25A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  25A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 100

(0)
1.849.100đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 32A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  32A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 30

(0)
1.849.100đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 32A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  32A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 32A 300

(0)
1.849.100đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 32A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  32A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 100

(0)
2.121.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 40A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  40A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 30

(0)
2.121.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 40A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  40A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 40A 300

(0)
2.121.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 40A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  40A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 6A 100

(0)
1.686.300đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 6A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  6A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 6A 30

(0)
1.686.300đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 6A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  6A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aacu..

Hiển thị 1 đến 20 trong 73 (4 Trang)