RCBO LS

RCBO LS - Aptomat chống giật bảo vệ quá tải dạng tép LS. Aptomat RCBO LS là cầu giao chống giật được sử dụng nhiều trong hệ thống tủ điện dân dụng và công nghiệp ở các nhà máy, trung tâm thương mại.

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKP 1P+N 3A 4.5kA

(0)
252.010đ 434.500đ

RCBO RKP 1P+N 3A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi t..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKC 1P+N 25A 6kA

(0)
443.410đ 764.500đ

RCBO RKC 1P+N 25A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 6kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về s..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKP 1P+N 6A 4.5kA

(0)
252.010đ 434.500đ

RCBO RKP 1P+N 6A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiế..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKC 1P+N 32A 4.5kA

(0)
443.410đ 764.500đ

RCBO RKC 1P+N 32A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKP 1P+N 10A 4.5kA

(0)
252.010đ 434.500đ

RCBO RKP 1P+N 10A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi ti..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKS 1P+N 6A 10kA

(0)
516.780đ 891.000đ

RCBO RKS 1P+N 6A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 100-30mA, dòng ngắn mạch 10kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về ..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKP 1P+N 16A 4.5kA

(0)
252.010đ 434.500đ

RCBO RKP 1P+N 16A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi ti..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKS 1P+N 10A 10kA

(0)
516.780đ 891.000đ

RCBO RKS 1P+N 10A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 100-30mA, dòng ngắn mạch 10kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKP 1P+N 20A 4.5kA

(0)
252.010đ 434.500đ

RCBO RKP 1P+N 20 LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiế..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKS 1P+N 16A 10kA

(0)
516.780đ 891.000đ

RCBO RKS 1P+N 16A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 100-30mA, dòng ngắn mạch 10kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKP 1P+N 25A 4.5kA

(0)
229.100đ 395.000đ

RCBO RKP 1P+N 25A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi ti..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKS 1P+N 20A 10kA

(0)
516.780đ 891.000đ

RCBO RKS 1P+N 20A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 100-30mA, dòng ngắn mạch 10kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKP 1P+N 32A 4.5kA

(0)
252.010đ 434.500đ

RCBO RKP 1P+N 32A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi ti..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKS 1P+N 25A 10kA

(0)
516.780đ 891.000đ

RCBO RKS 1P+N 25A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 10kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về ..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKC 1P+N 6A 6kA

(0)
443.410đ 764.500đ

RCBO RKC 1P+N 6A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 6kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về sả..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKS 1P+N 32A 10kA

(0)
516.780đ 891.000đ

RCBO RKS 1P+N 32A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 10kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về ..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKC 1P+N 10A 6kA

(0)
443.410đ 764.500đ

RCBO RKC 1P+N 10A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 6kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về s..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKC 1P+N 16A 6kA

(0)
443.410đ 764.500đ

RCBO RKC 1P+N 16A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 6kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về s..

-42%

Cầu dao chống dòng rò RCBO (gắn trên thanh ray) LS RKC 1P+N 20A 6kA

(0)
443.410đ 764.500đ

RCBO RKC 1P+N 20A LS là cầu dao chống rò điện của LS, có 2 cực là 1P +N, có 2 loại chính 10-30mA, dòng ngắn mạch 6kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần.Dưới đây là chi tiết về s..

Hiển thị 1 đến 19 trong 19 (1 Trang)