Timer Idec Izumi

Timer (Rơ le thời gian) có chức năng tạo ra thời gian duy trì cần thiết khi truyền tín hiệu từ một thiết bị này sang một thiết bị khác. IDEC cung cấp một số loại Timer, đa dạng về dãi thời gian và chức năng, với nhiều kiểu khác nhau trong mỗi dòng.