Terminal Togi

Terminal thương hiệu Togi là thành phần đầu cuối của các mạch điện, hay còn được gọi với tên khác là cầu đấu dây.