Relay nhiệt LS

Relay nhiệt LS (rơ le nhiệt) được sản xuất bởi LS Electric là dòng sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh. Rơ le nhiệt dùng để bảo vệ động cơ được lắp trực tiếp vào Contactor. Relay nhiệt LS gồm có các loại từ (0.63-1)A đến 800A.