RCBO Fuji Electric

RCBO (cầu dao chống dòng rò) Fuji Electric là thiết bị chống giật, chống dòng rò, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Được sử dụng chủ yếu trong dân dụng (nhà ở, văn phòng…)