PLC Idec Izumi

PLC Idec là thiết bị điều khiển cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông qua một ngôn ngữ lập trình. Có thể lập trình để thực hiện một loạt trình tự các sự kiện.