MCCB Fuji Electric

MCCB thương hiệu Fuji Electric là CB kiểu khối, có dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V. MCCB thường dùng với điện cao hạ áp (>1000V), dùng cấp nguồn cho các tải dòng lớn.