MCB Fuji Electric

MCB thương hiệu Fuji Electric là CB loại nhỏ, có dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V. MCB chủ yếu dùng trong gia đình, mạch điều khiển và cho phụ tải nhỏ.