Khóa tủ điện Takigen

Khóa tủ điện Takigen được làm bằng kim loại dùng đóng chặt cửa, tủ, v.v., không cho người khác mở.