Đồng hồ đo Vteke

Đồng hồ đo Vteke dùng để đo điện áp, dòng điện AC và DC, tiện lợi, tiết kiệm không gian, đọc thông số dễ dàng và nhanh chóng.