PLC Unit

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-J2C1

(0)
6.346.450đ 11.539.000đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-J2C1 FC6A-J2C1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-J2C1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự động,..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-J4A1

(0)
7.192.845đ 13.077.900đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-J4A1 FC6A-J4A1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-J4A1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự động,..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-J8A1

(0)
7.038.570đ 12.797.400đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-J8A1 FC6A-J8A1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-J8A1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự động,..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-K4A1

(0)
6.846.180đ 12.447.600đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-K4A1 FC6A-K4A1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-K4A1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự động,..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-L03CN1

(0)
7.269.680đ 13.217.600đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-L03CN1 FC6A-L03CN1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-L03CN1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-L06A1

(0)
7.307.795đ 13.286.900đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-L06A1 FC6A-L06A1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-L06A1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự độ..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-M08BR1

(0)
3.000.195đ 5.454.900đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-M08BR1 FC6A-M08BR1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-M08BR1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-M24BR2

(0)
6.808.065đ 12.378.300đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-M24BR2 FC6A-M24BR2 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-M24BR2 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-N08B1

(0)
1.692.185đ 3.076.700đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-N08B1 FC6A-N08B1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-N08B1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự động, được p..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-N16B1

(0)
2.923.360đ 5.315.200đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-N16B1  FC6A-N16B1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-N16B1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự đ..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-N32B3

(0)
4.923.490đ 8.951.800đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-N32B3 FC6A-N32B3 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-N32B3 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị ..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-R081

(0)
2.230.635đ 4.055.700đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-R081 FC6A-R081 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-R081 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự động, được ph&a..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-R161

(0)
3.192.585đ 5.804.700đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-R161 FC6A-R161 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-R161 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự động,..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-T08K1

(0)
2.654.135đ 4.825.700đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-T08K1 FC6A-T08K1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-T08K1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự độ..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-T08P1

(0)
2.423.025đ 4.405.500đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-T08P1 FC6A-T08P1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-T08P1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự độ..

-45%

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-T16K1

(0)
4.538.710đ 8.252.200đ

Module PLC Smart Axis Idec Izumi FC6A-T16K1 FC6A-T16K1 là mở rộng dùng cho PLC Smart Axis của thương hiệu Idec Izumi   Tài liệu tham khảo :  + Tải bảng giá  + Tải Catalog SMART AXIS PLC FC6A-T16K1 là dòng sản phẩm thuộc nhóm thiết bị tự độ..

-45%

Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A-C16K1CE

(0)
5.192.715đ 9.441.300đ

Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A FC6A Series MicroSmart là bộ điều khiển lập trình loại nhỏ ( all-in-one ) với khả năng mở rộng tuyệt vời và nhiều chức năng giao tiếp. Các mô-đun CPU được trang bị 16-, 24- và 40-I / O và hỗ trợ 100 đến 240V AC, 24V DC, hoặc nguồn 12vDC. Ưu điểm của PLC idec + T..

-45%

Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A-C16P1CE

(0)
5.192.715đ 9.441.300đ

  Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A FC6A Series MicroSmart là bộ điều khiển lập trình loại nhỏ ( all-in-one ) với khả năng mở rộng tuyệt vời và nhiều chức năng giao tiếp. Các mô-đun CPU được trang bị 16-, 24- và 40-I / O và hỗ trợ 100 đến 240V AC, 24V DC, hoặc nguồn 12vDC. Ưu điểm của PLC i..

-45%

Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A-C16R1AE

(0)
5.192.715đ 9.441.300đ

  Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A FC6A-C16R1AE Series MicroSmart là bộ điều khiển lập trình loại nhỏ ( all-in-one ) với khả năng mở rộng tuyệt vời và nhiều chức năng giao tiếp. Các mô-đun CPU được trang bị 16-, 24- và 40-I / O và hỗ trợ 100 đến 240V AC, 24V DC, hoặc nguồn 12vDC. Ưu điểm c..

-45%

Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A-C16R1CE

(0)
5.192.715đ 9.441.300đ

  Smart Axis PLC Idec Izumi FC6A FC6A-C16R1CE Series MicroSmart là bộ điều khiển lập trình loại nhỏ ( all-in-one ) với khả năng mở rộng tuyệt vời và nhiều chức năng giao tiếp. Các mô-đun CPU được trang bị 16-, 24- và 40-I / O và hỗ trợ 100 đến 240V AC, 24V DC, hoặc nguồn 12vDC. Ưu điểm c..

Hiển thị 1 đến 20 trong 33 (2 Trang)