PLC Compact Schneider

Bộ lập trình (PLC) Schneider TM100C16R

(1)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TM100C16R Dòng sản phẩm: Easy M100 Loại: Điều khiển Logic Nguồn cấp: 100-240V AC 50/60 Hz Số đầu vào: 9 ngõ vào DC (4 ngõ vào tốc độ cao 100KHz) Số ngõ ra: 7..

Bộ lập trình (PLC) Schneider TM100C24R

(1)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TM100C24R Dòng sản phẩm: Easy M100 Loại: Điều khiển Logic Nguồn cấp: 100-240V AC 50/60 Hz Số đầu vào: 14 ngõ vào DC (4 ngõ vào tốc độ cao 100KHz) Số ngõ ra: ..

Bộ lập trình (PLC) Schneider TM100C40R

(1)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TM100C40R Dòng sản phẩm: Easy M100 Loại: Điều khiển Logic Nguồn cấp: 100-240V AC 50/60 Hz Số đầu vào: 24 ngõ vào DC (4 ngõ vào tốc độ cao 100KHz) Số ngõ ra: ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N103FT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : ATS01N103FT Số cực 1P Dòng định mức 3A Công suất 0.55..1.1 KW Điện áp  110-480V Kích thước (mm) H 100 W 23 D 100 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N106FT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N106FT Số cực 1P Dòng định mức 3A Công suất 0.75...3 KW Điện áp  110-480V Kích thước (mm) H 100 W 23 D 100 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N109FT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N109FT Số cực 1P Dòng định mức 9A Công suất 1,1...4 kW Điện áp 110...480V Kích thước (mm) H 100 W 23 D 100 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N112FT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N112FT Số cực 1P Dòng định mức 9A Công suất 1,5...5.5 kW Điện áp 110...480V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N125FT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N125FT Số cực 1P Dòng định mức 25A Công suất 2.2...11 kW Điện áp 110...480V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N206LU

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N206LU Số cực 3P Dòng định mức 6A Công suất 0.75...1.1 kW Điện áp 110...480V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N206QN

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N206QN Số cực 3P Dòng định mức 6A Công suất 1.5...3 kW Điện áp 380...415V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N206RT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N206RT Số cực 3P Dòng định mức 6A Công suất   Điện áp 460...480V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N209LU

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N209LU Số cực 3P Dòng định mức 9A Công suất 1.5 kW Điện áp 200...240V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N209QN

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N209QN Số cực 3P Dòng định mức 9A Công suất 1.5 kW Điện áp 380...415V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N209RT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N209RT Số cực 3P Dòng định mức 9A Công suất 1.5 kW Điện áp 460...480V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N212LU

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N212LU Số cực 3P Dòng định mức 12A Công suất 2.2...3 kW Điện áp 200...240V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khởi động mềm (PLC) Schneider ATS01N212QN

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N212QN Số cực 3P Dòng định mức 12A Công suất 5.5 kW Điện áp 380...415V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N212RT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N212RT Số cực 3P Dòng định mức 12A Công suất   Điện áp 440...480V Kích thước (mm) H 124 W 45 D 131 ..

Khời động mềm (PLC) Schneider ATS01N222LU

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N222LU Số cực 3P Dòng định mức 22A Công suất 4-5....5 kW Điện áp 200...240V Kích thước (mm) H 154 W 45 D 131 ..

Khởi động mềm (PLC) Schneider ATS01N222QN

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N222QN Số cực 3P Dòng định mức 22A Công suất 7.5....11 kW Điện áp 380...415V Kích thước (mm) H 154 W 45 D 131 ..

Khởi động mềm (PLC) Schneider ATS01N222RT

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  ATS01N222RT Số cực 3P Dòng định mức 22A Công suất   Điện áp 460...480V Kích thước (mm) H 154 W 45 D 131 ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 59 (3 Trang)