PLC Compact Mitsubishi

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-16EYR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX2N-16EYR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX2N Nguồn cấp 220VAC Ngõ ra: 16 ngõ ra relay Tương thích với PLC: Dòng FX1N, FX2N Kích thước: Chiều rộng W: 40 mm C..

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-14MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 8 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 6 ngõ relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: 60kHz ..

PLC Mitsubishi FX1N-14MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-14MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 8 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 6 ngõ ra transitor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: ..

PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-24MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 14 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 10 ngõ ra relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: 60kHz ..

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-24MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 14 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 10 ngõ ra transitor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: ..

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-40MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 24 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 16 ngõ ra relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: 60kHz ..

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-40MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 24 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 16 ngõ ra transitor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: ..

PLC Mitsubishi FX1N-60MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-60MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 36 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 24 ngõ ra relay Nguồn cung cấp: 100-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: 60kHz ..

PLC Mitsubishi FX1N-60MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-60MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 36 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 24 ngõ ra transitor (Soure) Nguồn cung cấp: 100-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: ..

PLC Mitsubishi FX1S-10MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-10MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 6 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 4 ngõ ra relay Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: – T&..

PLC Mitsubishi FX1S-10MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-10MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 6 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 4 ngõ ra transistor (Source) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: ..

PLC Mitsubishi FX1S-14MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-14MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 8 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 6 ngõ ra relay Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: – T&..

PLC Mitsubishi FX1S-14MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-14MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 8 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 6 ngõ ra transistor (Source) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: ..

PLC Mitsubishi FX1S-20MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-20MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 12 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 8 ngõ ra relay Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: – T..

PLC Mitsubishi FX1S-20MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-20MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 12 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 8 ngõ ra transistor (Source) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: ..

PLC Mitsubishi FX1S-30MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-30MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 16 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 14 ngõ ra relay Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: – ..

PLC Mitsubishi FX1S-30MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1S-30MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1S Ngõ vào: 16 ngõ vào 24DVC(S/S) Ngõ ra: 14 ngõ ra transistor (Source) Nguồn cấp: 100 – 240 VAC Thông tin thêm: ..

PLC Mitsubishi FX3G-14MR/ES-A

(0)
Liên hệ

PLC FX3G-14MR/ES-A Mitsubishi,  xuất xứ Nhật. A, PLC FX3G-14MR/ES-A Mitsubishi, xuất xứ Nhật FX3G-14MR/ES-A thuộc dòng PLC FX3G, dòng PLC Mitsubishi được cải tiến từ dòng FX1N, nó được kế thừa tất cả những tính năng của dòng PLC FX kết hợp với sự tiến bộ vượt bậc của dòng PLC nhậ..

PLC Mitsubishi FX3G-24MT/ES-A

(0)
Liên hệ

PLC FX3G-24MR/ES-A Mitsubishi, xuất xứ Nhật bản A, PLC FX3G-24MT/ES-A Mitsubishi, xuất xứ Nhật bản FX3G-24MR/ES-A thuộc dòng PLC FX3G, dòng PLC Mitsubishi được cải tiến từ dòng FX1N, nó được kế thừa tất cả những tính năng của dòng PLC FX kết hợp với sự tiến bộ vượt bậc của dòng PLC Nhật th..

Hiển thị 1 đến 20 trong 34 (2 Trang)