Phụ kiện MCCB, ELCB Mitsubishi

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-05SV3

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-05SV4

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-10SW3

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-10SW4

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-16SW4

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-16W3

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-1SV4

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-2SV4

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-4SW3

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-4SW4

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-8SW3

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-8SW4

(0)
Liên hệ

Khóa liên động cơ khí là các ổ cắm điện cho phép các phích cắm được cắm vào chỉ khi tắt nguồn điện. Chúng cũng ngăn chặn việc phích cắm bị tuột ra khỏi ổ cắm trong khi điện đang bật.  Tài liệu tham khảo: Tải Bảng Giá Tải Catalog..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHT-4SW

(0)
Liên hệ

Shunt trip được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như ngắt nguồn MCCB, ELCB khi xảy ra sự cố và ngắt nguồn một cách tự động. Một số sự cố cần ngắt nguồn như: sự cố mất pha (mất một trong pha điện lưới), sự cố dòng rò (gây nguy hiểm tính mạng), quá nhiệt động cơ ... Shunt trip nhậ..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHTA240- 10SWR

(0)
Liên hệ

Shunt trip được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như ngắt nguồn MCCB, ELCB khi xảy ra sự cố và ngắt nguồn một cách tự động. Một số sự cố cần ngắt nguồn như: sự cố mất pha (mất một trong pha điện lưới), sự cố dòng rò (gây nguy hiểm tính mạng), quá nhiệt động cơ ... Shunt trip nhậ..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHTA240-05SVL

(0)
Liên hệ

Shunt trip được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như ngắt nguồn MCCB, ELCB khi xảy ra sự cố và ngắt nguồn một cách tự động. Một số sự cố cần ngắt nguồn như: sự cố mất pha (mất một trong pha điện lưới), sự cố dòng rò (gây nguy hiểm tính mạng), quá nhiệt động cơ ... Shunt trip nhậ..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHTA240-05SVR

(0)
Liên hệ

Shunt trip được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như ngắt nguồn MCCB, ELCB khi xảy ra sự cố và ngắt nguồn một cách tự động. Một số sự cố cần ngắt nguồn như: sự cố mất pha (mất một trong pha điện lưới), sự cố dòng rò (gây nguy hiểm tính mạng), quá nhiệt động cơ ... Shunt trip nhậ..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHTA240-10SWF

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : SHTA240 – 10SWF Điện áp 200-240 VAC Vị trí lắp Lắp phải Lắp cho NF1000/1250/1600SEW/HEW (4 cực)  Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời g..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHTA240-10SWRF

(0)
Liên hệ

Shunt trip được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như ngắt nguồn MCCB, ELCB khi xảy ra sự cố và ngắt nguồn một cách tự động. Một số sự cố cần ngắt nguồn như: sự cố mất pha (mất một trong pha điện lưới), sự cố dòng rò (gây nguy hiểm tính mạng), quá nhiệt động cơ ... Shunt trip nhậ..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHTA550-05SVL

(0)
Liên hệ

Shunt trip được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như ngắt nguồn MCCB, ELCB khi xảy ra sự cố và ngắt nguồn một cách tự động. Một số sự cố cần ngắt nguồn như: sự cố mất pha (mất một trong pha điện lưới), sự cố dòng rò (gây nguy hiểm tính mạng), quá nhiệt động cơ ... Shunt trip nhậ..

Thiết bị Shunt Trip dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi SHTA550-05SVR

(0)
Liên hệ

Shunt trip được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như ngắt nguồn MCCB, ELCB khi xảy ra sự cố và ngắt nguồn một cách tự động. Một số sự cố cần ngắt nguồn như: sự cố mất pha (mất một trong pha điện lưới), sự cố dòng rò (gây nguy hiểm tính mạng), quá nhiệt động cơ ... Shunt trip nhậ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 34 (2 Trang)