Phụ kiện cho MCB

Thiết bị Shunt Trip devices + Auxiliary switch dùng cho MCB Fuji Electric BC9FRA0

(1)
1.380.500đ

- Thiết bị Shunt Trip devices + Auxiliary switch dùng cho MCB Fuji Electric BC9FRA0Phụ kiện MCB - Tiếp điểm phụ (loại W): được sử dụng cho đèn hiển thị hay các mạch điều khiển. - Tiếp điểm báo lỗi (loại K): được kết nối với một đèn báo hoặc còi để báo khi bộ ngắt bị lỗi. Tài li..

Auxiliary switch Fuji Electric BC9W1SA0

(1)
386.100đ

Auxiliary switch Fuji Electric BC9W1SA0 hay còn gọi là tiếp điểm phụ (loại W): được sử dụng cho đèn hiển thị hay các mạch điều khiển Tài liệu tham khảo: Tải catalog Tải bảng giá..

Liên hệ

Phụ Kiện MCB Alarm switch Fuji Electric BC9K1SA0

(1)
Liên hệ

Alarm switch Fuji Electric BC9K1SA0 được gọi là tiếp điểm báo lỗi (loại K) dùng kết nối với một đèn báo hoặc còi để báo khi bộ ngắt bị lỗi. Tài liệu tham khảo: Tải catalog Tải bảng giá..

Liên hệ

Thiết bị Shunt Trip devices + Auxiliary switch dùng cho MCB Fuji Electric BC9FAA0

(1)
1.364.000đ

- Thiết bị Shunt Trip devices + Auxiliary switch dùng cho MCB Fuji Electric BC9FAA0 - Tiếp điểm phụ (loại W): được sử dụng cho đèn hiển thị hay các mạch điều khiển. - Tiếp điểm báo lỗi (loại K): được kết nối với một đèn báo hoặc còi để báo khi bộ ngắt bị lỗi. Tài liệu tham khảo..

Liên hệ

Thiết bị Shunt Trip devices + Auxiliary switch Fuji Electric BC9FAA0

(1)
1.375.000đ

Shunt trip devices + Auxiliary switch (1NO - 1NC) - Phụ kiện cho MCB - Tiếp điểm phụ (loại W): được sử dụng cho đèn hiển thị hay các mạch điều khiển. - Tiếp điểm báo lỗi (loại K): được kết nối với một đèn báo hoặc còi để báo khi bộ ngắt bị lỗi. Tài liệu tham khảo: Tải catalog ..

Hiển thị 1 đến 5 trong 5 (1 Trang)