Phụ kiện cho MCB

Alarm switch Fuji Electric BC9K1SA0

(0)
359.700đ

Alarm switch Fuji Electric BC9K1SA0 được gọi là tiếp điểm báo lỗi (loại K) dùng kết nối với một đèn báo hoặc còi để báo khi bộ ngắt bị lỗi. Tài liệu tham khảo: Tải catalog Tải bảng giá..

Auxiliary switch Fuji Electric BC9W1SA0

(0)
341.000đ

Auxiliary switch Fuji Electric BC9W1SA0 hay còn gọi là tiếp điểm phụ (loại W): được sử dụng cho đèn hiển thị hay các mạch điều khiển Tài liệu tham khảo: Tải catalog Tải bảng giá..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P63A15F

(0)
210.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P75A15F

(0)
280.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P75A15F Dòng điện định mức (A): 75 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P75A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P80A15F

(0)
300.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P85A15F

(0)
320.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P85A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P40A12F

(0)
276.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P40A12F Dòng điện định mức (A): 40 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P40A12F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P63A15F

(0)
360.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P75A15F

(0)
500.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P75A15F Dòng điện định mức (A): 75 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P75A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P80A15F

(0)
520.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P85A15F

(0)
540.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P85A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P40A12F

(0)
334.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P40A12F Dòng điện định mức (A): 40 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P40A12F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P63A15F

(0)
460.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P75A15F

(0)
600.001đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P75A15F Dòng điện định mức (A): 75 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P75A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P80A15F

(0)
700.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P85A15F

(0)
720.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P85A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P40A12F

(0)
473.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P40A12F Dòng điện định mức (A): 40 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P40A12F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P63A15F

(0)
660.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P80A15F

(0)
900.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P85A15F

(0)
940.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P85A15F&nbs..

Hiển thị 1 đến 20 trong 67 (4 Trang)