Phụ kiện cho MCB

Alarm switch Fuji Electric BC9K1SA0

(0)
359.700đ

Alarm switch Fuji Electric BC9K1SA0 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BC9K1SA0 Tiếp điểm:   Hãng sản xuất: Fuji Electric Thời gian bảo hành: 12 tháng Thông tin thêm: - Tiếp điểm phụ (loại W): được sử dụng cho ..

Auxiliary switch Fuji Electric BC9W1SA0

(0)
341.000đ

Auxiliary switch (1NO-1NC) BC9W1SA0 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BC9W1SA0 Tiếp điểm: 1NO-1NC Hãng sản xuất: Fuji Electric Thời gian bảo hành: 12 tháng Thông tin thêm: - Tiếp điểm phụ (loại W): được sử dụng cho..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P63A15F

(0)
210.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P75A15F

(0)
280.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P75A15F Dòng điện định mức (A): 75 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P75A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P80A15F

(0)
300.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT1P85A15F

(0)
320.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT1P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 1 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT1P85A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P40A12F

(0)
276.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P40A12F Dòng điện định mức (A): 40 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P40A12F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P63A15F

(0)
360.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P75A15F

(0)
500.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P75A15F Dòng điện định mức (A): 75 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P75A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P80A15F

(0)
520.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT2P85A15F

(0)
540.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT2P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 2 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT2P85A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P40A12F

(0)
334.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P40A12F Dòng điện định mức (A): 40 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P40A12F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P63A15F

(0)
460.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P75A15F

(0)
600.001đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P75A15F Dòng điện định mức (A): 75 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P75A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P80A15F

(0)
700.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT3P85A15F

(0)
720.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT3P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 3 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT3P85A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P40A12F

(0)
473.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P40A12F Dòng điện định mức (A): 40 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P40A12F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P63A15F

(0)
660.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P63A15F Dòng điện định mức (A): 63 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P63A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P80A15F

(0)
900.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P80A15F Dòng điện định mức (A): 80 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P80A15F&nbs..

Comb Busbar Himel loại chữ U Himel HBBT4P85A15F

(0)
940.000đ

Comb Busbar Himel loại chữ U Mã sản phẩm:  HBBT4P85A15F Dòng điện định mức (A): 85 Số cực: 4 Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   Comb Busbar Himel loại chữ U HBBT4P85A15F&nbs..

Hiển thị 1 đến 20 trong 67 (4 Trang)