Motor CB

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S 100A

(1)
2.525.600đ 3.608.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-100S 100A Dòng định mức: 80~100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S 75A

(1)
2.225.300đ 3.179.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-100S 75A Dòng định mức: 55~75A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&ag..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S 90A

(1)
2.525.600đ 3.608.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-100S 90A Dòng định mức: 70~90A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&ag..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 0.63A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 0.63A Dòng định mức: 0.4~0.63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 1.6A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 1.6A Dòng định mức: 1.0~1.6A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&a..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 10A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 10A Dòng định mức: 6~10A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agrav..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 13A

(1)
488.950đ 698.500đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 13A Dòng định mức: 9~13A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agrav..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 17A

(1)
488.950đ 698.500đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 17A Dòng định mức: 11~17A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 1A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 1A Dòng định mức: 0.63~1.0A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&ag..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 2.5A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 2.5A Dòng định mức: 1.6~2.5A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&a..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 22A

(1)
488.950đ 698.500đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 22A Dòng định mức: 14~22A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 26A

(1)
488.950đ 698.500đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 26A Dòng định mức: 18~26A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 32A

(1)
488.950đ 698.500đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 32A Dòng định mức: 22~32A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 4A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 4A Dòng định mức: 2.5~4A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agrav..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 6A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 6A Dòng định mức: 4~6A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với hà..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 8A

(1)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 8A Dòng định mức: 5~8A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với hà..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-63S 40A

(1)
1.185.800đ 1.694.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-63S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-63S 40A Dòng định mức: 28~40A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-63S 50A

(1)
1.208.900đ 1.727.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-63S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-63S 50A Dòng định mức: 34~50A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-63S 63A

(1)
1.208.900đ 1.727.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-63S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-63S 63A Dòng định mức: 45~63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

Cầu dao bảo vệ động cơ (motor CB) Schneider GV2LE04

(1)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  GV2LE04 Tiếp điểm 3P Dòng định mức 0.63A Công suất 0.12kW Kích thước (mm) H 89 W 45 D 78.5 Khối lượng (kg): 0.33 ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 157 (8 Trang)