Mitsubishi

Biến tần 3P Mitsubishi FR-A840-15K-1

(0)
Liên hệ

Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 Mitsubishi  Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 là gì ? Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 là dòng biến tần loại mới hiệu suất vận hành vượt trội mang đến hiệu suất làm việc cao. Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 có kh..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-0.4K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-0.4K Số cực 3P Dòng định mức 3A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 0.4kW Kích thước (mm) W-W1 95-110 D-D1 110-21 H-H1 245-260 Khối lượng (kg) 1.9 H&atil..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-0.75K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-0.75K Số cực 3P Dòng định mức 5A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 0.75kW Kích thước (mm) W-W1 95-110 D-D1 125-36 H-H1 245-260 Khối lượng (kg) 2.3 H&at..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-1.5K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-1.5K Số cực 3P Dòng định mức 8A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 1.5kW Kích thước (mm) W-W1 125-150 D-D1 140-45.5 H-H1 245-260 Khối lượng (kg) 3.8 H&a..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-11K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-11K Số cực 3P Dòng định mức 46A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 11kW Kích thước (mm) W-W1 195-220 D-D1 190-101.5 H-H1 300-285 Khối lượng (kg) 7.5 H&a..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-15K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-15K Số cực 3P Dòng định mức 61A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 15kW Kích thước (mm) W-W1 230-250 D-D1 190-101.5 H-H1 380-400 Khối lượng (kg) 13 H&at..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-18.5K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-18.5K Số cực 3P Dòng định mức 76A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 18.5kW Kích thước (mm) W-W1 230-250 D-D1 190-101.5 H-H1 380-400 Khối lượng (kg) 13 ..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-22K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-22K Số cực 3P Dòng định mức 90A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 22kW Kích thước (mm) W-W1 380-400 D-D1 190-101.5 H-H1 380-400 Khối lượng (kg) 14 H&at..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-3.7K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-3.7K Số cực 3P Dòng định mức 17.5A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 3.7kW Kích thước (mm) W-W1 125-150 D-D1 140-45.5 H-H1 245-260 Khối lượng (kg) 3.8 ..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-30K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-30K Số cực 3P Dòng định mức 115A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 30kW Kích thước (mm) W-W1 325-270 D-D1 195-10 H-H1 550-530 Khối lượng (kg) 23 H&atil..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-37K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-37K Số cực 3P Dòng định mức 145A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 37kW Kích thước (mm) W-W1 435-380 D-D1 250-12 H-H1 550-525 Khối lượng (kg) 35 H&atil..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-45K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-45K Số cực 3P Dòng định mức 175A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 45kW Kích thước (mm) W-W1 435-380 D-D1 250-12 H-H1 550-525 Khối lượng (kg) 35 H&atil..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-5.5K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-5.5K Số cực 3P Dòng định mức 24A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 5.5kW Kích thước (mm) W-W1 195-220 D-D1 170-84 H-H1 260-245 Khối lượng (kg) 7.1 H&at..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-55K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-55K Số cực 3P Dòng định mức 215A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 55kW Kích thước (mm) W-W1 465-410 D-D1 250-12 H-H1 700-675 Khối lượng (kg) 58 H&atil..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-7.5K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-7.5K Số cực 3P Dòng định mức 33A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 7.5kW Kích thước (mm) W-W1 195-220 D-D1 170-84 H-H1 260-245 Khối lượng (kg) 7.1 H&at..

Biến tần Mitsubishi FR-A740-0.4K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A740-0.4K Số cực 3P Dòng định mức 1.5A Điện áp 380~480VAC Công suất 0.4kW Kích thước (mm) W-W1 110-95 D-D1 110-21 H-H1 260-245 Khối lượng (kg) 3.8 H&atil..

Biến tần Mitsubishi FR-A740-0.75K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A740-0.75K Số cực 3P Dòng định mức 2.5A Điện áp 380~480VAC Công suất 0.75kW Kích thước (mm) W-W1 150-125 D-D1 140-45.5 H-H1 260-245 Khối lượng (kg) 3.5 H..

Biến tần Mitsubishi FR-A740-1.5K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A740-1.5K Số cực 3P Dòng định mức 4A Điện áp 380~480VAC Công suất 1.5kW Kích thước (mm) W-W1 150-125 D-D1 140-45.5 H-H1 260-245 Khối lượng (kg) 3.5 H&ati..

Biến tần Mitsubishi FR-A740-110K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A740-110K Số cực 3P Dòng định mức 184A Điện áp 380~480VAC Công suất 110kW Kích thước (mm) W-W1 465-400 D 360 H-H1 740-715 Khối lượng (kg) 72 Hãng ..

Biến tần Mitsubishi FR-A740-11K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A740-11K Số cực 3P Dòng định mức 23A Điện áp 380~480VAC Công suất 11kW Kích thước (mm) W-W1 220-195 D-D1 190.101.5 H-H1 300-285 Khối lượng (kg) 7.5 H&ati..

Hiển thị 1 đến 20 trong 98 (5 Trang)