MCCB Schneider

MCCB thương hiệu Schneider là CB kiểu khối, có dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100B3015

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  EZC100B3015 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 15A Dòng cắt ngắn mạch 7.5kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100B3020

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  EZC100B3020 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 20A Dòng cắt ngắn mạch 7.5kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100B3025

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  EZC100B3025 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 25A Dòng cắt ngắn mạch 7.5kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100B3030

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  EZC100B3030 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 30A Dòng cắt ngắn mạch 7.5kA Kích thước (mm) W 130 H 75 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100B3040

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  EZC100B3040 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 40A Dòng cắt ngắn mạch 7.5kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100B3050

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  EZC100B3050 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 50A Dòng cắt ngắn mạch 7.5kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100B3060

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng :  EZC100B3060 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 60A Dòng cắt ngắn mạch 7.5kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3015

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3015 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 15A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3020

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3020 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 20A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3025

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3025 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 25A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3030

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3030 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 30A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3040

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3040 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 40A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3050

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3050 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 50A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3060

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3060 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 60A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3075

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3075 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 75A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3080

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3080 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 80A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100F3100

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100F3100 (DC, AC) Số cực  3P Dòng định mức 80A Dòng cắt ngắn mạch 10kA Kích thước (mm) W 75 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100H1015

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100H1015 (DC, AC) Số cực  1P Dòng định mức 15A Dòng cắt ngắn mạch 25kA Kích thước (mm) W 25 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100H1020

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100H1020 (DC, AC) Số cực  1P Dòng định mức 20A Dòng cắt ngắn mạch 25kA Kích thước (mm) W 25 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Bộ ngắt mạch tự động (MCCB) Schneider EZC100H1025

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : EZC100H1025 (DC, AC) Số cực  1P Dòng định mức 25A Dòng cắt ngắn mạch 25kA Kích thước (mm) W 25 H 130 D 60 Trọng lượng (kg)   ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 283 (15 Trang)