MCCB Mitsubishi

MCCB hay còn gọi là Aptomat khối - Cầu dao tự động dạng khối được sản xuất bởi Mitsubishi Electric Nhật Bản là dòng sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh. MCCB Mitsubishi có các dòng kinh tế, dòng tiêu chuẩn, dòng cắt ngắn mạch cao phù hợp với mọi yêu cầu.

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 10A 5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 10A 5kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 10A, dòng ngắn mạch 5kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 10A 5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsubishi đư..

Cầu dao điện loại khối MCCB (Economy Class) Mitsubishi NF63-CV 2P 4A 7.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 4A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 3A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 4A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsub..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 800A 36kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 800A 36kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 800A, dòng ngắn mạch 36kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF800-CEW 3P 800A 36kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 3A 5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 3A 5kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 3A, dòng ngắn mạch 5kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 3A 5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsubishi được ..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 100A 25kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 100A 25kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 100A, dòng ngắn mạch 25kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 100A 25kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsu..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 32A 5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 32A 5kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 3A, dòng ngắn mạch 5kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 32A 5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsubishi đượ..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 350A 36kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 350A 36kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 350A, dòng ngắn mạch 36kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 350A 36kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsu..

Cầu dao điện loại khối MCCB (Economy Class) Mitsubishi NF63-CV 2P 5A 7.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 5A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 5A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 5A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsub..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 60A 7.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 60A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 60A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 60A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 4A 5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 4A 5kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 4A, dòng ngắn mạch 5kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 4A 5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsubishi được ..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 125A 25kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 125A 25kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 125A, dòng ngắn mạch 25kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 125A 25kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsu..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 40A 5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 40A 5kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 40A, dòng ngắn mạch 5kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 40A 5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsubishi đư..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 400A 36kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 400A 36kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 400A, dòng ngắn mạch 36kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P 400A 36kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsu..

Cầu dao điện loại khối MCCB Economy Class) Mitsubishi NF63-CV 2P 6A 7.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 6A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 6A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 6A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsub..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 63A 7.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 63A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 63A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 63A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

Cầu dao điện loại khối MCCB (Economy Class) Mitsubishi NF30-CS 2P 3A 2.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P 3A 2.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 3A, Dòng ngắn mạch 2,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P 3A 2.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsub..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 150A 25kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 150A 25kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 150A, dòng ngắn mạch 25kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 150A 25kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsu..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 50A 5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 50A 5kA Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 50A, dòng ngắn mạch 5kA Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 50A 5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsubishi đư..

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 25A 7.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 25A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 25A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 25A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

Cầu dao điện loại khối MCCB (Economy Class) Mitsubishi NF63-CV 2P 10A 7.5kA

(0)
Liên hệ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 10A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 10A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 10A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

Hiển thị 1 đến 20 trong 64 (4 Trang)