MCCB Mitsubishi

MCCB thương hiệu Mitsubishi là CB kiểu khối, có dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V

Aptomat (MCCB ) Mitsubishi NF125-LGV 4P 56-80A

(0)
18.621.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NF125-LGV 4P 56-80A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 56-80A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng ..

Aptomat (MCCB) Mitsubishi NF125-LGV 4P 45-63A

(0)
18.621.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NF125-LGV 4P 45-63A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 45-63A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 100A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 100A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 100A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 125A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 125A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 125A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 50A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 50A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 50A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 60A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 60A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 60A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 63A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 63A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 63A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 75A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 75A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 75A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 80A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 80A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 80A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF250-CV 2P 100A

(0)
3.769.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF250-CV 2P 100A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 100A Dòng cắt : 25kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF250-CV 2P 125A

(0)
3.769.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF250-CV 2P 125A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 125A Dòng cắt : 25kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF250-CV 2P 150A

(0)
3.769.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF250-CV 2P 150A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 150A Dòng cắt : 25kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF250-CV 2P 175A

(0)
3.769.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF250-CV 2P 175A​ Số cực : 2P Dòng điện định mức : 175A Dòng cắt : 25kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF250-CV 2P 200A

(0)
3.769.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF250-CV 2P 200A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 200A Dòng cắt : 25kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF250-CV 2P 225A

(0)
3.769.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF250-CV 2P 225A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 225A Dòng cắt : 25kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF250-CV 2P 250A

(0)
3.769.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF250-CV 2P 250A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 250A Dòng cắt : 25kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF30-CS 2P 10A

(0)
565.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF30-CS 2P 10A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 10A Dòng cắt : 1.5kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF30-CS 2P 15A

(0)
565.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF30-CS 2P 15A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 15A Dòng cắt : 1.5kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF30-CS 2P 20A

(0)
565.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF30-CS 2P 20A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 20A Dòng cắt : 1.5kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF30-CS 2P 30A

(0)
565.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF30-CS 2P 30A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 30A Dòng cắt : 1.5kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Hiển thị 1 đến 20 trong 396 (20 Trang)