MCCB LS

MCCB thương hiệu LS là CB kiểu khối, có dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V

-30%

Aptomat (MCCB) 3P LS TS1600N 3P

(0)
39.270.000đ 56.100.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm TS1600N 3P Số cực 3P  Dòng cắt Icu 50kA Dòng định mức 1600A Frame size (AF) 1600 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng T..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS160N ATU160 2P 125A

(0)
1.894.200đ 2.706.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS160N ATU160 2P 125A Dòng định mức: 125A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS160N ATU160 2P 160A

(0)
2.471.700đ 3.531.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS160N ATU160 2P 160A Dòng định mức: 160A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 125A

(0)
2.956.800đ 4.224.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 125A Dòng định mức: 125A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 160A

(0)
2.956.800đ 4.224.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 160A Dòng định mức: 160A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 200A

(0)
2.956.800đ 4.224.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 200A Dòng định mức: 200A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 250A

(0)
3.873.100đ 5.533.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 250A Dòng định mức: 250A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS400N ATU400 2P 300A

(0)
5.174.400đ 7.392.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS400N ATU400 2P 300A Dòng định mức: 300A Dòng cắt: 65kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS400N ATU400 2P 400A

(0)
5.174.400đ 7.392.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS400N ATU400 2P 400A Dòng định mức: 400A Dòng cắt: 65kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS630N ATU630 2P 500A

(0)
6.876.100đ 9.823.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS630N ATU630 2P 500A Dòng định mức: 500A Dòng cắt: 65kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS630N ATU630 2P 630A

(0)
6.876.100đ 9.823.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS630N ATU630 2P 630A Dòng định mức: 630A Dòng cắt: 65kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS800N ATU800 2P 800A

(0)
9.055.200đ 12.936.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS800N ATU800 2P 800A Dòng định mức: 800A Dòng cắt: 65kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TD100N FMU100 2P 100A

(0)
1.293.600đ 1.848.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TD100N FMU100 2P 100A Dòng định mức: 100A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TD100N FMU100 2P 16A

(0)
1.293.600đ 1.848.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TD100N FMU100 2P 16A Dòng định mức: 16A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TD160N FMU160 2P 100A

(0)
1.732.500đ 2.475.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TD160N FMU160 2P 100A Dòng định mức: 100A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TD160N FMU160 2P 125A

(0)
1.732.500đ 2.475.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TD160N FMU160 2P 125A Dòng định mức: 125A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TS100N FMU100 2P 100A

(0)
1.378.300đ 1.969.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS100N FMU100 2P 100A Dòng định mức: 100A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TS100N FMU100 2P 40A

(0)
1.378.300đ 1.969.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS100N FMU100 2P 40A Dòng định mức: 40A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TS100N FMU100 2P 50A

(0)
1.378.300đ 1.969.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS100N FMU100 2P 50A Dòng định mức: 50A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng LS TS100N FMU100 2P 63A

(0)
1.378.300đ 1.969.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS100N FMU100 2P 63A Dòng định mức: 63A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&..

Hiển thị 1 đến 20 trong 350 (18 Trang)