MCB

MCB là CB loại nhỏ, có dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 100A

(1)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 100A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 100A Số cực 2P Dòng định mức: 100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng ..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 100A

(1)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 100A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 100A Số cực 1P Dòng định mức: 100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng ..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 40A

(1)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 40A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 40A Số cực 1P Dòng định mức: 40A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 50A

(1)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 50A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 50A Số cực 1P Dòng định mức: 50A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 63A

(1)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 63A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 63A Số cực 1P Dòng định mức: 63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 80A

(1)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 80A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 80A Số cực 1P Dòng định mức: 80A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 40A

(1)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 40A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 40A Số cực 2P Dòng định mức: 40A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 50A

(1)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 50A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 50A Số cực 2P Dòng định mức: 50A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 63A

(1)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 63A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 63A Số cực 2P Dòng định mức: 63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 80A

(1)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 80A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 80A Số cực 2P Dòng định mức: 80A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 3P 100A

(1)
180.950đ 258.500đ

Cầu dao cách ly LS BKD 3P 100A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 3P 100A Số cực 3P Dòng định mức: 100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng ..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 3P 40A

(1)
180.950đ 258.500đ

Cầu dao cách ly LS BKD 3P 40A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 3P 40A Số cực 3P Dòng định mức: 40A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 3P 50A

(1)
180.950đ 258.500đ

Cầu dao cách ly LS BKD 3P 50A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 3P 50A Số cực 3P Dòng định mức: 50A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 3P 63A

(1)
180.950đ 258.500đ

Cầu dao cách ly LS BKD 3P 63A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 3P 63A Số cực 3P Dòng định mức: 63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 3P 80A

(1)
180.950đ 258.500đ

Cầu dao cách ly LS BKD 3P 80A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 3P 80A Số cực 3P Dòng định mức: 80A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 4P 100A

(1)
252.560đ 360.800đ

Cầu dao cách ly LS BKD 4P 100A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 4P 100A Số cực 4P Dòng định mức: 100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng ..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 4P 40A

(1)
252.560đ 360.800đ

Cầu dao cách ly LS BKD 4P 40A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 4P 40A Số cực 4P Dòng định mức: 40A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 4P 50A

(1)
252.560đ 360.800đ

Cầu dao cách ly LS BKD 4P 50A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 4P 50A Số cực 4P Dòng định mức: 50A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 4P 63A

(0)
252.560đ 360.800đ

Cầu dao cách ly LS BKD 4P 63A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 4P 63A Số cực 4P Dòng định mức: 63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

Hiển thị 1 đến 20 trong 837 (42 Trang)