MCB Shihlin

MCB thương hiệu Shihlin là CB loại nhỏ, có dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V

CB Tép (MCB) 2P 6kA Shihlin BHA 2P 10A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 10A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt: 6kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

CB tép (MCB) Shihlin BHA 1P 100A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 100A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời..

CB tép (MCB) Shihlin BHA 2P 100A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 100A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời..

CB tép (MCB) Shihlin BHA 2P 10A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 10A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10KA (MCB) Shihlin BHA 1P 10A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 10A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 16A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 16A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 20A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 20A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  20A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 25A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 25A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  25A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 32A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 32A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  32A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 40A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 40A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  40A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 50A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 50A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  50A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 63A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 63A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  63A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 6A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 6A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  6A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời gia..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 1P 80A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 1P 80A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 2P 16A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 16A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 2P 20A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 20A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  20A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 2P 25A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 25A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  25A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 2P 32A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 32A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  32A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 2P 40A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 40A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  40A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

CB tép 10kA (MCB) Shihlin BHA 2P 50A

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BHA 2P 50A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  50A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Shihlin Xuất xứ Đài Loan Bảo hành : 12 tháng Thời g..

Hiển thị 1 đến 20 trong 121 (7 Trang)