MCB Mitsubishi

MCB thương hiệu Mitsubishi là CB loại nhỏ, có dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 1P 32A

(0)
140.800đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Thiết bị đóng cắt Mitsubishi MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vờ..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 1P 63A

(0)
236.500đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. MCB KB-D thích hợp dùng để kiểm soát, bảo vệ..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 2P 32A

(0)
336.600đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. MCB KB-D thích hợp dùng để kiểm soát, bảo vệ..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 2P 63A

(0)
521.400đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. MCB KB-D thích hợp dùng để kiểm soát, bảo vệ..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 3P 32A

(0)
580.800đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. MCB KB-D thích hợp dùng để kiểm soát, bảo vệ..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 3P 63A

(0)
784.300đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. MCB KB-D thích hợp dùng để kiểm soát, bảo vệ..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 4P 32A

(0)
787.600đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. MCB KB-D thích hợp dùng để kiểm soát, bảo vệ..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 4P 63A

(0)
1.020.800đ

MCB Mitsubishi KB-D là thiết bị đóng cắt nằm trong dòng DIN của Mitsubishi mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB KB-D có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. MCB KB-D thích hợp dùng để kiểm soát, bảo vệ..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 16A 100mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 16A 300mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 16A 30mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 25A 100mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 25A 300mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 25A 30mA

(0)
1.393.700đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 32A 100mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 32A 300mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 32A 30mA

(0)
1.434.400đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 40A 100mA

(0)
1.678.600đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 40A 300mA

(0)
1.678.600đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Cầu dao chống dòng rò (MCB) Mitsubishi BVW-T 1PN 40A 30mA

(0)
1.630.200đ

MCB Mitsubishi BVW-T là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. Dòng sản phẩm này mang đến một sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. MCB BVW-T có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, kết cấu mới lạ, độ an toàn cao và hiệu suất tuyệt vời. Chủ yếu thích hợp dùng để kiểm so..

Hiển thị 1 đến 20 trong 373 (19 Trang)