MCB LS

MCB hay còn gọi là Aptomat tépAptomat càiMCB LS là sản phẩm Aptomat tép thông dụng nhất trên thị trường hiện nay được sử dụng nhiều trong cả dân dụng và công nghiệp. MCB LS đa dạng sản phẩm, hoạt động ổ định, giá thành thấp, hàng luôn có sẵn đáp ứng tiến độ giao hàng nhanh chóng. Bảo hành chính hãng 12 tháng.

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 3P 63A 6kA

(0)
200.970đ 346.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN 3P 63A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 3P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 3P 40A 6kA

(0)
200.970đ 346.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN 3P 40A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 3P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 3P 6A 6kA

(0)
197.780đ 341.000đ

Cầu dao tự động MCB BKN 3P 6A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 3P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 3P 25A 6kA

(0)
197.780đ 341.000đ

Cầu dao tự động MCB BKN 3P 25A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 3P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN-b 2P 63A 10kA

(0)
196.504đ 338.800đ

Cầu dao tự động MCB BKN-b 2P 63A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN-b 2P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&e..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 1P 6A 6kA

(0)
56.782đ 97.900đ

Cầu dao tự động MCB BKN 1P 6A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 1P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp .  - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 4P 32A 6kA

(0)
287.100đ 495.000đ

Cầu dao tự động MCB BKN 4P 32A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 4P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN-b 4P 10A 10kA

(0)
414.700đ 715.000đ

Cầu dao tự động MCB BKN-b 4P 10A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN-b 4P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&e..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 2P 16A 6kA

(0)
124.410đ 214.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN 2P 16A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 2P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN-b 1P 50A 10kA

(0)
93.148đ 160.600đ

Cầu dao tự động MCB BKN-b 1P 50A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN-b 1P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&e..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKH 2P 80A 10kA

(0)
334.950đ 577.500đ

Cầu dao tự động MCB BKH 2P 80A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKH 2P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN-b 3P 6A 10kA

(0)
277.530đ 478.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN-b 3P 6A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN-b 3P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&ec..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 4P 40A 6kA

(0)
328.570đ 566.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN 4P 40A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 4P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN-b 4P 16A 10kA

(0)
414.700đ 715.000đ

Cầu dao tự động MCB BKN-b 4P 16A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN-b 4P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&e..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 2P 20A 6kA

(0)
124.410đ 214.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN 2P 20A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 2P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN-b 1P 63A 10kA

(0)
93.148đ 160.600đ

Cầu dao tự động MCB BKN-b 1P 63A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN-b 1P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&e..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKH 2P 100A 10kA

(0)
334.950đ 577.500đ

Cầu dao tự động MCB BKH 2P 100A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKH 2P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&ecir..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN-b 3P 10A 10kA

(0)
277.530đ 478.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN-b 3P 10A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN-b 3P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt l&e..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 1P 16A 6kA

(0)
56.782đ 97.900đ

Cầu dao tự động MCB BKN 1P 16A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 1P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

-42%

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LS BKN 4P 50A 6kA

(0)
328.570đ 566.500đ

Cầu dao tự động MCB BKN 4P 50A LS thuộc dòng sản phẩm MCB LS do Hàn Quốc sản xuất, Thiết bị đặc biệt an toàn và hiệu quả cao: * Chức năng chính: - Thiết bị đóng cắt BKN 4P LS sở hữu chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch hoặc quá áp . - Sản phẩm được thiết kế với dòng cắt lê..

Hiển thị 1 đến 20 trong 84 (5 Trang)