MCB Himel

MCB thương hiệu Himel là CB loại nhỏ, có dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V

CB bảo vệ động cơ (Motor Protector) Himel HDP632P16

(0)
546.000đ

CB Bảo vệ động cơ Himel (Motor Protector) Mã sản phẩm:  HDP632P16 Dòng điện định mức: 0.1-0.16A Frame size (AF):  32AF Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   CB Bảo vệ động cơ H..

CB tép (MCB) Himel HDB2H1C100

(0)
166.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H1C100 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H1C125

(0)
166.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H1C125 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H1C80

(0)
166.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H1C80 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H2C100

(0)
369.001đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H2C100 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H2C125

(0)
369.001đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H2C125 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H2C80

(0)
369.001đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H2C80 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C100

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C100 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C125

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C125 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C63

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C63 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  63A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C80

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C80 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C100

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C100 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C125

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C125 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C63

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C63 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  63A Dòng cắt: 6kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C80

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C80 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C100

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C100 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C125

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C125 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C63

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C63 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  63A Dòng cắt: 6kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C80

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C80 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3wL1C1

(0)
54.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3wL1C1 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  1A Dòng cắt: 4.5kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 279 (14 Trang)