MCB Fuji Electric

MCB thương hiệu Fuji Electric là CB loại nhỏ, có dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V. MCB chủ yếu dùng trong gia đình, mạch điều khiển và cho phụ tải nhỏ.

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P006

61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P006 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P025

(0)
61.776đ 118.800đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BC63E1CG-1P025 Số cực : 1 Dòng điện định mức:  25A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt: 20,000 lần Nhà sản xuất: Fuji Electric Bảo hành : 12 thán..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P032

(0)
61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P032 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P050

(0)
61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P050 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC61E0C-050

(0)
253.968đ 488.400đ

CB tép (MCB) Fuji Electric BC61E0C-050 thuộc dòng E0C. Sản phẩm là thiết bị dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp .. mạch điện. Dòng sản phẩm có các lựa chọn 1,2 và 3 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  ..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P016

(0)
61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P016 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P063

(0)
61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P063 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P020

(0)
61.776đ 118.800đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : BC63E1CG-1P020 Số cực : 1 Dòng điện định mức:  20A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt: 20,000 lần Nhà sản xuất: Fuji Electric Bảo hành : 12 thán..

-48%

CB tép 3P, 6kA (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-3P010

(0)
202.488đ 389.400đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BBC63E1CG-3P010 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-2P063

(0)
134.992đ 259.600đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-2P063 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép 3P, 6kA (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-3P016

(0)
202.488đ 389.400đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-3P016 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P010

(0)
61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P010 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P040

(0)
61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P040 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC61E0C-032

(0)
215.072đ 413.600đ

CB tép (MCB) Fuji Electric BC61E0C-032 thuộc dòng E0C. Sản phẩm là thiết bị dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp .. mạch điện. Dòng sản phẩm có các lựa chọn 1,2 và 3 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  ..

-48%

CB tép 6kA (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-2P016

(0)
134.992đ 259.600đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-2P016 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép 3P, 6kA (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-3P002

(0)
202.488đ 389.400đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-3P002 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E1CG-1P002

(0)
61.776đ 118.800đ

MCB (CB TÉP) Fuji Electric BC63E1CG-1P002 là sản phẩm thuộc dòng DÒNG E1CG. Dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp mạch điện. Với nhiều lựa chọn 1,2,3 và 4 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  Ưu điểm:..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E0C-025

(0)
557.700đ 1.072.500đ

CB tép (MCB) Fuji Electric BC63E0C-025 thuộc dòng E0C. Sản phẩm là thiết bị dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp .. mạch điện. Dòng sản phẩm có các lựa chọn 1,2 và 3 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  ..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC62E0C-006

(0)
403.832đ 776.600đ

CB tép (MCB) Fuji Electric BC62E0C-006 thuộc dòng E0C. Sản phẩm là thiết bị dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp .. mạch điện. Dòng sản phẩm có các lựa chọn 1,2 và 3 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  ..

-48%

CB tép (MCB) Fuji Electric BC61E0C-010

(0)
191.048đ 367.400đ

CB tép (MCB) Fuji Electric BC61E0C-010 thuộc dòng E0C. Sản phẩm là thiết bị dùng để đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp .. mạch điện. Dòng sản phẩm có các lựa chọn 1,2 và 3 cực với dòng định mức từ 1- 63A.  ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 83 (5 Trang)