Taiwan Meters

Phụ kiện khác

Buzzer Taiwan Meters ABF-75 12V DC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng ABF-75 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: ABF-75 12V DC Dòng sản phẩm: ABF-75 Điện áp: 12V DC Loại: ABF Kích thước bề mặt: Ø 82 Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Buzzer Taiwan Meters ABF-75 220V AC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng ABF-75 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: ABF-75 220V AC Dòng sản phẩm: ABF-75 Điện áp: 220V AC Loại: ABF Kích thước bề mặt: Ø 82 Thời gian bảo hành: 12 Th&aac..

Buzzer Taiwan Meters ABF-75 24V DC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng ABF-75 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: ABF-75 24V DC Dòng sản phẩm: ABF-75 Điện áp: 24V DC Loại: ABF Kích thước bề mặt: Ø 82 Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Buzzer Taiwan Meters ABS-80 12V DC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng ABS-80 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: ABS-80 12V DC Dòng sản phẩm: ABS-80 Điện áp: 12V DC Loại: ABS Kích thước bề mặt: Ø 82 Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Buzzer Taiwan Meters ABS-80 220V AC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng ABS-80 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: ABS-80 220V AC Dòng sản phẩm: ABS-80 Điện áp: 220V AC Loại: ABS Kích thước bề mặt: Ø 82 Thời gian bảo hành: 12 Th&aac..

Buzzer Taiwan Meters ABS-80 24V DC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng ABS-80 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: ABS-80 24V DC Dòng sản phẩm: ABS-80 Điện áp: 24V DC Loại: ABS Kích thước bề mặt: Ø 82 Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Buzzer Taiwan Meters BF-30 12V DC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng BF-30 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: BF-30 12V DC Dòng sản phẩm: BF-30 Điện áp: 12V DC Loại: ABF Kích thước bề mặt: Ø 30 Thời gian bảo hành: 12 Thán..

Buzzer Taiwan Meters BF-30 220V AC

(0)
Liên hệ

Buzzer Taiwan Meters dòng BF-30 Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: BF-30 220V AC Dòng sản phẩm: BF-30 Điện áp: 220V AC Loại: ABF Kích thước bề mặt: Ø 30 Thời gian bảo hành: 12 Thá..

Đầu cos

Cos bít Taiwan Meters SC1.5-4

(0)
Liên hệ

Cos bít Taiwan Meters SC1.5-4 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC1.5-4 Dòng sản phẩm: SC1.5 Kích thước: E 5.2 C 1.8 A 3.7 B 5 L     16     (mm2) &nbs..

Cos bít Taiwan Meters SC1.5-5

(0)
Liên hệ

Cos bít Taiwan Meters SC1.5-5 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC1.5-5 Dòng sản phẩm: SC1.5 Kích thước: E 5.2 C 1.8 A 3.7 B 5 L     16     (mm2) &nbs..

Cos bít Taiwan Meters SC10-6

(0)
Liên hệ

Cos bít Taiwan Meters SC4-5 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC10-6 Dòng sản phẩm: SC6 Kích thước: E 6.5 C 5 A 6.5 B 9 L     26   (mm2)       &n..

Cos bít Taiwan Meters SC10-8

(0)
Liên hệ

Cos bít Taiwan Meters SC10-8 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC10-8 Dòng sản phẩm: SC6 Kích thước: E 8.4 C 5 A 6.5 B 9 L     26   (mm2)       &..

Cos bít Taiwan Meters SC120-10

(0)
Liên hệ

Cos bít Taiwan Meters SC120-10 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC120-10 Dòng sản phẩm: SC120 Kích thước: E 13 C 13 A 19 B 24 L  64 (mm2)        120 ..

Cos bít Taiwan Meters SC120-12

(0)
Liên hệ

Cos bít Taiwan Meters SC120-12 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC120-12 Dòng sản phẩm: SC120 Kích thước: E 13 C 13 A 19 B 24 L  64 (mm2)        120 ..

Cos bít Taiwan Meters SC150-12

(0)
Liên hệ

Cos chỉa có bọc nhựa Taiwan Meters VF1.25-3YS Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC150-12 Dòng sản phẩm: SC150 Kích thước: d2 12 (mm2) 150 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất:  Tai..

Cos bít Taiwan Meters SC16-6

(0)
Liên hệ

Cos bít Taiwan Meters SC16-6 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SC16-6 Dòng sản phẩm: SC16 Kích thước: E 6.5 C 5.7 A 7.5 B 11 L     30   (mm2)     &nbs..

Công tắc chuyển mạch
Biến dòng

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-816 1500/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-816 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-816 1500/5A Dòng sản phẩm: TS-816 Dòng điện định mức: 1500/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng ..

Biến dòng loại tròn Taiwan Meters RCT-15-2 400/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại tròn RCT-15-2 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: RCT-15-2 400/5A Dòng sản phẩm: RCT-15-2 Dòng điện định mức: 400/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: ..

Biến dòng loại tròn Taiwan Meters RCT-15-2 500/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại tròn RCT-15-2 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: RCT-15-2 500/5A Dòng sản phẩm: RCT-15-2 Dòng điện định mức: 500/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: ..

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-130 3000/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-130 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MFO-130 3000/5A Dòng sản phẩm: MFO-130 Dòng điện định mức: 3000/5A Kích thước: 110x70mm Loại: Class 1 Điện áp định mức..

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 50/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MFO-30 50/5A Dòng sản phẩm: MFO-30 Dòng điện định mức: 50/5A Kích thước: 30x10mm Loại: Class 1 Điện áp định mức: 60..

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 60/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters MFO-30 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MFO-30 60/5A Dòng sản phẩm: MFO-30 Dòng điện định mức: 60/5A Kích thước: 30x10mm Loại: Class 1 Điện áp định mức: 60..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-23 100/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-23 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-23 100/5A Dòng sản phẩm: TS-23 Dòng điện định mức: 100/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..

Biến dòng tháo rời Taiwan Meters TS-23 150/5A

(0)
Liên hệ

Biến dòng loại có thể tháo rời TS-23 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: TS-23 150/5A Dòng sản phẩm: TS-23 Dòng điện định mức: 150/5A Loại: Class 1 Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản x..