Nichifu

Đầu cos

Đầu cos loại chỉa Nichifu 5.5Y-4

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 5.5Y-4 Dòng sản phẩm: 5.5Y Đường kính bên trong: 4.3Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 2.63 – 6.64 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h..

Đầu cos loại tròn Nichifu R 180-12

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: R 180-12 Dòng sản phẩm: R 180 Đường kính bên trong: Ø13mm Hình dạng: loại tròn Kích thước: 152.05~192.6 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gi..

Đầu cos Nhật Nichifu loại tròn R 5.5-4

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Tên sản phẩm: R 5.5-4 Loại: Tròn Kích thước dây: 1.04 ~ 2.63 mm2  Đường kính: Ød2:4.3mm Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng Đầu cos ..

Ống bọc đầu cos cách điện Nichifu VC 2

(0)
Liên hệ

Ống bọc đầu cos cách điện Nichifu Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: VC 2 Dòng sản phẩm: VC Series Dùng cho đầu cos: TC 2 Kích thước: Ød: 4.0 mm Ød2: 2.0 mm L: 19.0 mm Chịu nhiệt t..

Clamp connectors Nichifu T 365

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 365 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 289~365mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Đầu cos loại chỉa trần Nichifu 14Y-6

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 14Y-6 Dòng sản phẩm: 14Y Đường kính bên trong: 6.4Ø Hình dạng: loại chỉa trần Kích thước: 10.52 - 16.78 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo ..

Clamp connectors Nichifu T 560

(0)
Liên hệ

Clamp connectors Nichifu T Series Thông số kỹ thuật:  Mã sản phẩm: T 560 Dòng sản phẩm: T Series Kích thước 451~560mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo hành: 12 tháng   C..

Đầu cos loại chỉa Nichifu 5.5Y-6

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: 5.5Y-6 Dòng sản phẩm: 5.5Y Đường kính bên trong: 6.4Ø Hình dạng: Loại chỉa trần Tiết diện: 2.63 – 6.64 mm2 Hãng sản xuất: Nichifu Thời gian bảo h..

Kìm bấm Cos

Kìm bấm cos Nichifu NH 79

(0)
Liên hệ

Kìm bấm cos NH79 - Nichifu Kìm bấm cos bằng tay Nichifu dùng để bấm các đầu cos nhỏ, cos cuốn, cos ống, cốt ghim...tiện lợi nhanh gọn, kìm bấm cos tay chắc chắn để nối các tiếp điểm mà dùng các loại kìm bình thường sử dụng không được . Với các loại kì..

Kìm bấm cos thủy lực Nichifu NOP 60

(0)
Liên hệ

Kìm bấm cos thủy lực  NOP 60 - Nichifu Kìm bấm cos thủy lực Nichifu là dụng cụ nén để bấm, nén, ép chặt đầu cos với dây cáp, bằng hệ thống thủy lực dùng cho những đầu cos có độ cứng lớn mà dùng tay khó có thể ép được. Kiềm bấm cos thủy..

Kìm bấm cos Nichifu NH 37

(0)
Liên hệ

Kìm bấm cos NH37 - Nichifu Kìm bấm cos bằng tay Nichifu dùng để bấm các đầu cos nhỏ, cos cuốn, cos ống, cốt ghim...tiện lợi nhanh gọn, kìm bấm cos tay chắc chắn để nối các tiếp điểm mà dùng các loại kìm bình thường sử dụng không được . Với các loại kì..

Kìm bấm cos Nichifu NH13

(0)
Liên hệ

Kìm bấm cos NH13 - kìm bấm Nichifu Kìm bấm cos Nichifu bằng tay dùng để bấm các đầu cos nhỏ, cos cuốn, cos ống, cốt ghim...tiện lợi nhanh gọn, kìm bấm cos tay chắc chắn để nối các tiếp điểm mà dùng các loại kìm bình thường sử dụng không được . Với cá..

Kìm bấm cos Nichifu NH E 4

(1)
Liên hệ

Kìm bấm cos NH E 4 - Nichifu Kìm bấm cos bằng tay Nichifu dùng để bấm các đầu cos nhỏ, cos cuốn, cos ống, cốt ghim...tiện lợi nhanh gọn, kìm bấm cos tay chắc chắn để nối các tiếp điểm mà dùng các loại kìm bình thường sử dụng không được . Với các loại k&igra..

Kìm bấm cos Nichifu NH 32

(0)
Liên hệ

Kìm bấm cos NH 32 - Nichifu Kìm bấm cos bằng tay Nichifu dùng để bấm các đầu cos nhỏ, cos cuốn, cos ống, cốt ghim...tiện lợi nhanh gọn, kìm bấm cos tay chắc chắn để nối các tiếp điểm mà dùng các loại kìm bình thường sử dụng không được . Với các loại k&igrav..

Kìm bấm cos thủy lực Nichifu NOP 120

(0)
Liên hệ

Kìm bấm cos thủy lực  NOP 120 - Nichifu Kìm bấm cos thủy lực Nichifu là dụng cụ nén để bấm, nén, ép chặt đầu cos với dây cáp, bằng hệ thống thủy lực dùng cho những đầu cos có độ cứng lớn mà dùng tay khó có thể ép được. Kiềm bấm cos thủ..

Kìm bấm cos Nichifu Nichifu NH 9

(0)
Liên hệ

Kìm bấm cos Nichifu NH9 - kìm bấm Nhật Bản Kìm bấm cos bằng tay Nichifu dùng để bấm các đầu cos nhỏ, cos cuốn, cos ống, cốt ghim...tiện lợi nhanh gọn, kìm bấm cos tay chắc chắn để nối các tiếp điểm mà dùng các loại kìm bình thường sử dụng không đư..