Mitsubishi

Biến tần

Biến tần 3P Mitsubishi FR-A840-15K-1

(0)
Liên hệ

Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 Mitsubishi  Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 là gì ? Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 là dòng biến tần loại mới hiệu suất vận hành vượt trội mang đến hiệu suất làm việc cao. Biến tần 3P 380 - 500V dòng FR-A840 có kh..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-0.4K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-0.4K Số cực 3P Dòng định mức 3A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 0.4kW Kích thước (mm) W-W1 95-110 D-D1 110-21 H-H1 245-260 Khối lượng (kg) 1.9 H&atil..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-0.75K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-0.75K Số cực 3P Dòng định mức 5A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 0.75kW Kích thước (mm) W-W1 95-110 D-D1 125-36 H-H1 245-260 Khối lượng (kg) 2.3 H&at..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-1.5K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-1.5K Số cực 3P Dòng định mức 8A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 1.5kW Kích thước (mm) W-W1 125-150 D-D1 140-45.5 H-H1 245-260 Khối lượng (kg) 3.8 H&a..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-11K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-11K Số cực 3P Dòng định mức 46A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 11kW Kích thước (mm) W-W1 195-220 D-D1 190-101.5 H-H1 300-285 Khối lượng (kg) 7.5 H&a..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-15K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-15K Số cực 3P Dòng định mức 61A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 15kW Kích thước (mm) W-W1 230-250 D-D1 190-101.5 H-H1 380-400 Khối lượng (kg) 13 H&at..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-18.5K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-18.5K Số cực 3P Dòng định mức 76A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 18.5kW Kích thước (mm) W-W1 230-250 D-D1 190-101.5 H-H1 380-400 Khối lượng (kg) 13 ..

Biến tần Mitsubishi FR-A720-22K

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm FR-A720-22K Số cực 3P Dòng định mức 90A Điện áp 200 ~ 240VAC Công suất 22kW Kích thước (mm) W-W1 380-400 D-D1 190-101.5 H-H1 380-400 Khối lượng (kg) 14 H&at..

Contactor

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N125

(0)
7.415.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm : S-N125 Điện áp cuộn Coil: AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước). ..

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N150

(0)
10.059.500đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm : S-N150 Điện áp cuộn Coil: AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước). ..

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N180

(0)
12.358.500đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm : S-N180 Điện áp cuộn Coil: AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước). ..

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N220

(0)
13.653.200đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm : S-N220 Điện áp cuộn Coil: AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước). ..

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N300

(0)
22.116.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm : S-N300 Điện áp cuộn Coil: AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước). ..

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N400

(0)
28.975.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm : S-N400 Điện áp cuộn Coil: AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước). ..

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N600

(0)
69.273.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm :  S-N600 Điện áp cuộn Coil:  AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước..

Khởi động từ (Contactor) Mitsubishi S-N65

(0)
2.561.900đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm : S-N65 Điện áp cuộn Coil: AC100/AC200V/AC400V Công suất động cơ: 2.5-220kW (220-240V); 4-440kW (380-440V); 4-500kW (500V, 690V). Tiếp điểm: 1NO + 1NC (Mặt trước), 1NO + 1NC (Bên cạnh), 2NO + 2NC (mặt trước). ..

ELCB 4 cực dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 30mA 30A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 30mA 30A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 30A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 30mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubishi ..

ELCB 4 cực dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 500mA 125A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 500mA 125A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 125A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 500mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubi..

ELCB 4P dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 100mA 125A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 100mA 125A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 125A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 100mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubi..

ELCB 4P dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 100mA 15A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 100mA 15A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 15A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 100mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubish..

ELCB 4P dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 100mA 20A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 100mA 20A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 20A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 100mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubish..

ELCB 4P dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 100mA 30A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 100mA 30A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 30A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 100mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubish..

ELCB 4P dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 100mA 40A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 100mA 40A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 40A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 100mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubish..

ELCB 4P dòng S Mitsubishi NV125-SV 4P 100mA 50A

(0)
23.333.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NV125-SV 4P 100mA 50A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 50A Dòng cắt : 30kA Dòng rò định mức: 100mA Khối lượng(kg) 1.4 Nhà sản xuất : Mitsubish..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 1P 32A

(0)
140.800đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 1P 32A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  32A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 1P 63A

(0)
236.500đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 1P 63A Số cực : 1 Dòng điện định mức:  63A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 2P 32A

(0)
336.600đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 2P 32A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  32A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 2P 63A

(0)
521.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 2P 63A Số cực : 2 Dòng điện định mức:  63A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 3P 32A

(0)
580.800đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 3P 32A Số cực : 3 Dòng điện định mức:  32A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 3P 63A

(0)
784.300đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 3P 63A Số cực : 3 Dòng điện định mức:  63A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 4P 32A

(0)
787.600đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 4P 32A Số cực : 4 Dòng điện định mức:  32A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Cầu dao cách ly (MCB) Mitsubishi KB-D 4P 63A

(0)
1.020.800đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : KB-D 4P 63A Số cực : 4 Dòng điện định mức:  63A Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có s..

Aptomat (MCCB ) Mitsubishi NF125-LGV 4P 56-80A

(0)
18.621.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NF125-LGV 4P 56-80A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 56-80A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng ..

Aptomat (MCCB) Mitsubishi NF125-LGV 4P 45-63A

(0)
18.621.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : NF125-LGV 4P 45-63A Số cực : 4 Dòng điện định mức : 45-63A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 100A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 100A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 100A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 125A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 125A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 125A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời ..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 50A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 50A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 50A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 60A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 60A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 60A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 63A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 63A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 63A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Aptomat (MCCB) 2P loại kinh tế dòng C Mitsubishi NF125-CV 2P 75A

(0)
2.006.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: NF125-CV 2P 75A Số cực : 2P Dòng điện định mức : 75A Dòng cắt : 10kA Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuấ xứ : Nhật Bản Bảo hành : 12 tháng Thời gi..

Phụ kiện MCCB, ELCB

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-05SV3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-05SV3 Số cực 2P/3P Lắp cho NF32SV,63CV/SV/HV, 125CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV, 160SGV/LGV/HGV, 250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV NV32SV/63SV/125CV/SV/HV/SEV/HEV, 250CV/SV/HV/SEV/HEV Nhà sản xuất : Mitsubishi..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-05SV4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-05SV4 Số cực 4P Lắp cho NF63SW/HW Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, hàng kh&oc..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-10SW3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-10SW3 Số cực 3P Lắp cho NF1000,1250SEW/HEW Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, hà..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-10SW4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-10SW4 Số cực 4P Lắp cho NF1000,1250SEW Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, hàng ..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-16SW4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-16SW4 Số cực 4P Lắp cho NF1600SEW Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, hàng kh&oc..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-16W3

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-16W3 Số cực 3P Lắp cho NF1600SEW Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, hàng kh&oci..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-1SV4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-1SV4 Số cực 4P Lắp cho NF/NV125SV/HV Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, hàng kh..

Liên động cơ khí dùng cho MCCB, ELCB Mitsubishi MI-2SV4

(0)
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MI-2SV4  Số cực 4P Lắp cho NF/NV125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV 160SGV/LGV/HGV 250CV/SV/HV/SGV/HGV/SEV/HEVRGV, NV125SEV/HEV, 250CV/SV/HV/SEV/HEV Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời ..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi 1 BV-DN 1PN 25A 300

(0)
1.849.100đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 25A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  25A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 10A 100

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 10A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 10A 30

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 10A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 10A 300

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 10A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  10A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 100

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 16A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 30

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 16A 30 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 30mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&aa..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 16A 300

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 16A 300 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  16A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 300mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

Cầu dao chống dòng rò (RCBO) Mitsubishi BV-DN 1PN 20A 100

(0)
1.542.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mã hàng : BV-DN 1PN 20A 100 Số cực : 1P+N Dòng điện định mức:  20A Dòng cắt; 4.5kA Dòng rò định mức 100mA Nhà sản xuất: Mitsubishi Bảo hành : 12 th&..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1000-SW 3P 1000A DR

(0)
30.526.980đ 152.634.900đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : AE1000-SW 3P 1000A DR Số cực : 3 Dòng điện định mức : 1000A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 430x300x368 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện ..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1000-SW 3P 1000A FIX

(0)
22.964.040đ 114.820.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : AE1000-SW 3P 1000A FIX Số cực : 3 Dòng điện định mức : 1000A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 410x340x290 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện ..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1000-SW 4P 1000A DR

(0)
35.298.340đ 176.491.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : AE1000-SW 4P 1000A DR Số cực : 4 Dòng điện định mức : 1000A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 430x385x368 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện ..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1000-SW 4P 1000A FIX

(0)
27.395.280đ 136.976.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng: AE1000-SW 4P 1000A FIX Số cực : 4 Dòng điện định mức : 1000A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 410x425x290 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện 51 ..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1250-SW 3P 1250A DR

(0)
31.845.660đ 159.228.300đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : AE1250-SW 3P 1250A DR Số cực : 3 Dòng điện định mức : 1250A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 430x300x368 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện ..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1250-SW 3P 1250A FIX

(0)
24.486.000đ 122.430.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : AE1250-SW 3P 1250A FIX Số cực : 3 Dòng điện định mức : 1250A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 410x340x290 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện ..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1250-SW 4P 1250A DR

(0)
37.454.340đ 187.271.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : AE1250-SW 4P 1250A DR Số cực : 4 Dòng điện định mức : 1250A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 430x385x368 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện ..

-80%

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi AE1250-SW 4P 1250A FIX

(0)
29.234.040đ 146.170.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : AE1250-SW 4P 1250A FIX Số cực : 4 Dòng điện định mức : 1250A Dòng cắt : 65kA Kích thước (mm)(HxWxD) 410x425x290 Khối lượng (kg) *không tính phụ kiện ..

PLC Compact

Module mở rộng Mitsubishi FX2N-16EYR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX2N-16EYR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX2N Nguồn cấp 220VAC Ngõ ra: 16 ngõ ra relay Tương thích với PLC: Dòng FX1N, FX2N Kích thước: Chiều rộng W: 40 mm C..

PLC Mitsubishi FX1N-14MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-14MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 8 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 6 ngõ relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: 60kHz ..

PLC Mitsubishi FX1N-14MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-14MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 8 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 6 ngõ ra transitor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: ..

PLC Mitsubishi FX1N-24MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-24MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 14 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 10 ngõ ra relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: 60kHz ..

PLC Mitsubishi FX1N-24MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-24MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 14 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 10 ngõ ra transitor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: ..

PLC Mitsubishi FX1N-40MR-ES/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-40MR-ES/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 24 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 16 ngõ ra relay Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: 60kHz ..

PLC Mitsubishi FX1N-40MT-ESS/UL

(0)
Liên hệ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FX1N-40MT-ESS/UL Dòng sản phẩm: FX1N Số ngõ vào: 24 ngõ vào 24VDC (S/S) Số ngõ ra : 16 ngõ ra transitor (Source) Nguồn cung cấp: 110-240 VAC Bộ đếm tốc độ cao: ..

Relay nhiệt

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120 42A

(0)
1.531.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120 42A Dòng điện định mức: 34-50A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agra..

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120 54A

(0)
1.531.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120 54A Dòng điện định mức: 43-65A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agra..

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120 67A

(0)
1.531.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120 67A Dòng điện định mức: 54-80A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agra..

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120 82A

(0)
1.531.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120 82A Dòng điện định mức: 65-100A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agr..

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 42A

(0)
2.204.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120KP 42A Dòng điện định mức: 34-50A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&ag..

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 54A

(0)
2.204.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120KP 54A Dòng điện định mức: 43-65A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&ag..

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 67A

(0)
2.204.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120KP 67A Dòng điện định mức: 54-80A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&ag..

Rơ le nhiệt Mitsubishi TH-N120KP 82A

(0)
2.204.400đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : TH-N120KP 82A Dòng điện định mức: 65-100A Số cực : 3 Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&a..

Đồng hồ đo

Đồng hồ đa năng Mitsubishi ME96SSEA-MB

(0)
7.317.200đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : ME96SSEA-MB Dùng cho Hệ thống mạng 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, ..

Đồng hồ đo điện đa năng Mitsubishi EMU4-BD1-MB

(0)
8.082.800đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : EMU4-BD1-MB Dùng cho Hệ thống mạng 1P2W, 1P3W, 3P3W Nhà sản xuất : Mitsubishi Xuất xứ : Nhật Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agra..

AC Reactor

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-0.4K

(0)
5.270.100đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-0.4K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.4Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-0.75K

(0)
5.769.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-0.75K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.75Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&a..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-1.5K

(0)
5.995.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-1.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 1.5Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-11K

(0)
13.981.000đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-11K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 11Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-15K

(0)
17.757.300đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-15K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 15Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-18.5K

(0)
19.974.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-18.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 18.5Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&a..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-2.2K

(0)
6.494.400đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-2.2K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 2.2Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aac..

AC Reactor Mitsubishi FR-HAL-22K

(0)
22.250.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HAL-22K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 22Kw Tần số (Hz): 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Cuộn kh&aacut..

DC Reactor

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-0.4K

(0)
4.523.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-0.4K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.4Kw Trọng lượng: 0.4kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-0.75K

(0)
5.080.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-0.75K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 0.75Kw Trọng lượng: 0.5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi ..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-1.5K

(0)
5.646.300đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-1.5K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 1.5Kw Trọng lượng: 0.8kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-11K

(0)
11.864.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-11K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 11Kw Trọng lượng: 3.3kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elec..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-15K

(0)
14.126.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-15K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 15Kw Trọng lượng: 4.1kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elec..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-2.2K

(0)
6.212.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-2.2K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 2.2Kw Trọng lượng: 0.9kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-22K

(0)
18.641.700đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-22K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 22Kw Trọng lượng: 5.6kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Elec..

DC Reactor Mitsubishi FR-HEL-3.7K

(0)
6.778.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-HEL-3.7K Điện áp cung cấp: 200 đến 240VAC Công suất: 3.7Kw Trọng lượng: 1.5kg Tần số: 50Hz/60Hz Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi El..

Braking Unit

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-1.5K

(0)
18.866.100đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-1.5K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-1.5K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 1.5Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacu..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-15K

(0)
26.077.700đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-15K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-15K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 15Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Thá..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-3.7K

(0)
20.532.600đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-3.7K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-3.7K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 3.7Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacu..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-30K

(0)
63.814.300đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-30K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-30K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 30Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng:  1.4kg Thời gian bảo hành: 12 Th&a..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-55K

(0)
106.530.600đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-55K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-55K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 55Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 2.0kg Thời gian bảo hành: 12 Thá..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-7.5K

(0)
22.200.200đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-7.5K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-7.5K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 7.5Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacu..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H15K

(0)
45.018.600đ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H15K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H15K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 15Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 0.9kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aacut..

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H220K

(0)
Liên hệ

Bộ hãm (Braking Unit) Mitsubishi FR-BU2-H220K Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-BU2-H220K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 220Kw Tiêu chuẩn bảo vệ: IP00 Trọng lượng: 13kg Thời gian bảo hành: 12 Th&aac..

Điện trở xả

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-11K

(0)
7.211.600đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-11K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 13Kw Điện trở: 20 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở hãm Mit..

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-22K

(0)
16.648.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-22K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 22Kw Điện trở: 13 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở hãm Mit..

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-3.7K

(0)
1.636.800đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-3.7K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 3.7Kw Điện trở: 40 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở h&atild..

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-5.5K

(0)
2.099.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-5.5K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 13Kw Điện trở: 20 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở hãm Mi..

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-7.5K

(0)
3.819.200đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-7.5K Điện áp cung cấp: 200V Công suất: 7.5Kw Điện trở: 20 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở hãm M..

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-H11K

(0)
11.104.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-H11K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 11Kw Điện trở: 52 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở hã..

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-H15K

(0)
13.865.500đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-H15K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 18Kw Điện trở: 52 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở hã..

Điện trở hãm Mitsubishi FR-ABR-H22K

(0)
19.424.900đ

Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: FR-ABR-H22K Điện áp cung cấp: 400V Công suất: 22Kw Điện trở: 52 (Ω) Thời gian bảo hành: 12 Tháng Hãng sản xuất: Mitsubishi Electric Điện trở hã..

PLC Unit