Notice: Undefined index: name in /home/astervn/beetecocom/beeteco3data/storage/modification/catalog/controller/product/manufacturer.php on line 213 Mitsubishi

Mitsubishi

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 10A 100mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 10A 300mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 10A 30mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 16A 100mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 16A 300mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 16A 30mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 20A 100mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 20A 300mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

Mitsubishi
Liên hệ
-71%

Khởi động từ 3 pha 9A S-T10 AC200V 1a

(0)
172.579đ 595.100đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 9A. S-T10 công suất 4kW, tiếp điểm phụ 1NO, cuộn hút 200-240VAC..

-71%

Khởi động từ 3 pha 9A S-T10 AC200V 1b

(0)
172.579đ 595.100đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 9A. S-T10 công suất 4kW, tiếp điểm phụ 1NC, cuộn hút 200-240VAC..

-71%

Khởi động từ 3P 100A S-T100 AC200V

(0)
1.661.352đ 5.728.800đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 100A, S-T100 công suất 55kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

-71%

Khởi động từ 3P 120A S-N125 AC200V 2a2b

(0)
2.257.882đ 7.785.800đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 120A, S-N125 công suất 60kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Liên hệ
-71%

Khởi động từ 3P 12A S-T12 AC200V 1a1b

(0)
207.669đ 716.100đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 12A. S-T12 công suất 5.5kW, tiếp điểm phụ 1NO-1NC, cuộn hút 200-240VAC..

-71%

Khởi động từ 3P 12A S-T12 AC200V 2a

(0)
207.669đ 716.100đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 12A. S-T12 công suất 5.5kW, tiếp điểm phụ 2NO, cuộn hút 200-240VAC..

-71%

Khởi động từ 3P 12A S-T12 AC200V 2b

(0)
207.669đ 716.100đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 12A. S-T12 công suất 5.5kW, tiếp điểm phụ 2NC, cuộn hút 200-240VAC..

2-3 Days
-71%

Khởi động từ 3P 150A S-N150 AC200V 2a2b

(0)
3.063.676đ 10.564.400đ

Contactor (Khởi động từ) Mitsubishi 3 pha, dòng định mức 150A, S-N500 công suất 75kW, tiếp điểm phụ 2NO-2NC, cuộn hút 200-240VAC..

Mitsubishi
-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N120 42A (34-50A)

(0)
671.814đ 2.316.600đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 34-50A. TH-N120 42A (34-50A) dùng cho contactor: S-N125, S-N150..

-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N120 54A (43-65A)

(0)
671.814đ 2.316.600đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 43-65A. TH-N120 54A (43-65A)dùng cho contactor: S-N125, S-N150..

-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N120 82A (65-100A)

(0)
671.814đ 2.316.600đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 65-100A. TH-N120 82A (65-100A)dùng cho contactor: S-N125, S-N150..

-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 105A (85-125A)

(0)
1.559.910đ 5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 85-125A. TH-N220RH 105A (85-125A) dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 125A (100-150A)

(0)
1.559.910đ 5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 100-150A. TH-N220RH 125A (100-150A)dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 150A (120-180A)

(0)
1.559.910đ 5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 120-180A. TH-T50 29A dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 180A (120-180A)

(0)
1.559.910đ 5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 120-180A.TH-N220RH 180A (120-180A) dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

-71%

Rơ le nhiệt Mitsubishi 3P TH-N220RH 210A (140-220A)

(0)
1.559.910đ 5.379.000đ

Rơ le nhiệt Mitsubishi bảo vệ quá tải cho động cơ, dải điều chỉnh 140-220A.TH-N220RH 210A (140-220A) dùng cho contactor: S-N180 S-N220..

Mitsubishi
-71%

Cầu dao điện loại khối MCCB Economy Class) Mitsubishi NF63-CV 2P 6A 7.5kA

(0)
343.882đ 1.185.800đ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 6A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 6A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 6A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsub..

-71%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 4P 16A 6kA

(0)
301.774đ 1.040.600đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

-71%

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 15A 1.5kA

(0)
366.531đ 1.263.900đ

MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 15A 1.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 15A, Dòng ngắn mạch 1,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 15A 1.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

-71%

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 20A 1.5kA

(0)
366.531đ 1.263.900đ

MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 20A 1.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 20A, Dòng ngắn mạch 1,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 20A 1.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

-71%

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 3A 1.5kA

(0)
366.531đ 1.263.900đ

MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 3A 1.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 3A, Dòng ngắn mạch 1,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF30-CS 3P 3A 1.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsub..

-71%

Cầu dao điện loại khối MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 63A 7.5kA

(0)
343.882đ 1.185.800đ

MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 63A 7.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 63A, Dòng ngắn mạch 7,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF63-CV 2P 63A 7.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

-71%

Cầu dao điện loại khối MCCB (Economy Class) Mitsubishi NF30-CS 2P 20A 2.5kA

(0)
253.924đ 875.600đ

MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P 20A 2.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 20A, Dòng ngắn mạch 2,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P 20A 2.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mit..

-71%

Cầu dao điện loại khối MCCB (Economy Class) Mitsubishi NF30-CS 2P 3A 2.5kA

(0)
253.924đ 875.600đ

MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P 3A 2.5kA . Sản xuất tại Nhật Bản, Dòng định mức 3A, Dòng ngắn mạch 2,5kA, Với mục đích bảo vệ an toàn cho người sử dụng, MCCB Mitsubishi NF30-CS 2P 3A 2.5kA được sử dụng rất phổ biến ở các công trình công nghiệp lẫn công trình dân dụng. MCCB Mitsub..

Mitsubishi
-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 2A 6kA

(0)
154.836đ 430.100đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 3A 6kA

(0)
90.684đ 251.900đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 4A 6kA

(0)
90.684đ 251.900đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

Liên hệ
-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 0.5A 6kA

(0)
154.836đ 430.100đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 1.6A 6kA

(0)
154.836đ 430.100đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 10A 6kA

(0)
64.152đ 178.200đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 13A 6kA

(0)
64.152đ 178.200đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

-64%

Cầu dao điện loại tép Mitsubishi MCB 1P 16A 6kA

(0)
64.152đ 178.200đ

Cầu dao điện loại tép MCB BH-D6 Mitsubishi model thuộc Series BH-D, là sản phẩm nằm trong dòng DIN của Mitsubishi. MCB BH-D6 có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, độ an toàn cao và hiệu suất cao, được sản xuất phục vụ nhu cầu bảo vệ quá tải, đóng ngắt ở dòng điện định mức dưới 63A...

Mitsubishi
-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 10A 100mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 10A 300mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 10A 30mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 16A 100mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 16A 300mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 16A 30mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 20A 100mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

-64%

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ MITSUBISHI RCBO BV-DN 1P+N 20A 300mA 4.5kA

(0)
599.940đ 1.666.500đ

RCBO BV-DN là cầu dao chống rò điện của Mitsubishi, có 2 cực là 1P +N , có 3 loại chính 30-100-300mA, dòng ngắn mạch 4.5kA. Nó có độ nhạy và độ bền cao, số lần đóng cắt cơ học có điện lên tới 4000 lần không điện 10000 lần..Dưới đây là chi ti..

Mitsubishi
-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE4000-SWA 4P 4000A 100kA

(0)
113.891.800đ 569.459.000đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 100kA. AE4000-SWA 4P 4000A 100kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1000-SW 3P 1000A 65kA

(0)
24.112.000đ 120.560.000đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 1000A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1000-SW 3P 1000A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1000-SW 4P 1000A 65kA

(0)
28.764.340đ 143.821.700đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 1000A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1000-SW 4P 1000A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1250-SW 3P 1250A 65kA

(0)
25.710.300đ 128.551.500đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 1250A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1250-SW 3P 1250A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1250-SW 4P 1250A 65kA

(0)
30.696.380đ 153.481.900đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 1250A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1250-SW 4P 1250A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1600-SW 3P 1600A 65kA

(0)
29.100.720đ 145.503.600đ

Máy cắt không khíACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 1600A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1600-SW 3P 1600A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE1600-SW 4P 1600A 65kA

(0)
34.626.680đ 173.133.400đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 4 pha, Dòng định mức 1600A, Dòng cắt ngắn mạch 65kA. AE1600-SW 4P 1600A 65kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..

-80%

Máy cắt không khí ACB loại cố định Mitsubishi AE2000-SW 3P 2000A 100kA

(0)
41.274.640đ 206.373.200đ

Máy cắt không khí ACB Mitsubishi 3 pha, Dòng định mức 4000A, Dòng cắt ngắn mạch 100kA. AE2000-SW 3P 2000A 100kA .Fixed Type là loại máy cắt cố định dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Sản xuất: Nhật Bản Tiêu chuẩn: IEC 60947-1,2..