LS

-30%

Aptomat (MCCB) 3P LS TS1600N 3P

(0)
39.270.000đ 56.100.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm TS1600N 3P Số cực 3P  Dòng cắt Icu 50kA Dòng định mức 1600A Frame size (AF) 1600 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng T..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS160N ATU160 2P 125A

(0)
1.894.200đ 2.706.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS160N ATU160 2P 125A Dòng định mức: 125A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS160N ATU160 2P 160A

(0)
2.471.700đ 3.531.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS160N ATU160 2P 160A Dòng định mức: 160A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 125A

(0)
2.956.800đ 4.224.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 125A Dòng định mức: 125A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 160A

(0)
2.956.800đ 4.224.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 160A Dòng định mức: 160A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 200A

(0)
2.956.800đ 4.224.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 200A Dòng định mức: 200A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS250N ATU250 2P 250A

(0)
3.873.100đ 5.533.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS250N ATU250 2P 250A Dòng định mức: 250A Dòng cắt: 50kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

-30%

Aptomat (MCCB) 2P loại chỉnh dòng cắt (nhiệt)/ngắn mạch (từ) LS TS400N ATU400 2P 300A

(0)
5.174.400đ 7.392.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: TS400N ATU400 2P 300A Dòng định mức: 300A Dòng cắt: 65kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 n..

Contactor
-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Drawout LS VC-6G-42EE

(0)
41.426.000đ 59.180.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-6G-42EE Dòng định mức: 200A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Drawout LS VC-6G-42LE

(0)
42.196.000đ 60.280.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-6G-42LE Dòng định mức: 200A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Drawout LS VC-6G-44EE

(0)
41.426.000đ 59.180.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-6G-44EE Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Drawout LS VC-6G-44LE

(0)
42.196.000đ 60.280.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-6G-44LE Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Fixed LS VC-3G-42EE

(0)
41.426.000đ 59.180.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-3G-42EE Dòng định mức: 200A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Fixed LS VC-3G-42LE

(0)
42.196.000đ 60.280.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-3G-42LE Dòng định mức: 200A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Fixed LS VC-3G-44EE

(0)
41.426.000đ 59.180.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-3G-44EE Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Khởi động từ (Contactor) loại Fixed LS VC-3G-44LE

(0)
42.196.000đ 60.280.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VC-3G-44LE Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 4kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-08A/04

(0)
46.200.000đ 66.000.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-08A/04 Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 8kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-13A/06

(0)
49.280.000đ 70.400.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-13A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 12.5kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-25A/06

(0)
78.540.000đ 112.200.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-25A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-25A/13

(0)
83.160.000đ 118.800.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-25A/13 Dòng định mức: 1250A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Drawout-E LS VL-06E-25A/20

(0)
138.600.000đ 198.000.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06E-25A/20 Dòng định mức: 2000A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agra..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-08A/04

(0)
40.040.000đ 57.200.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-08A/04 Dòng định mức: 400A Dòng cắt:: 8kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-13A/06

(0)
46.816.000đ 66.880.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-13A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 12.5kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

-30%

Máy cắt chân không VCB Susol loại Fixed LS VL-06P-25A/06

(0)
67.760.000đ 96.800.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: VL-06P-25A/06 Dòng định mức: 630A Dòng cắt:: 25kA Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 100A

(0)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 100A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 100A Số cực 2P Dòng định mức: 100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng ..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 100A

(0)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 100A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 100A Số cực 1P Dòng định mức: 100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng ..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 40A

(0)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 40A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 40A Số cực 1P Dòng định mức: 40A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 50A

(0)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 50A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 50A Số cực 1P Dòng định mức: 50A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 63A

(0)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 63A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 63A Số cực 1P Dòng định mức: 63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 1P 80A

(0)
56.210đ 80.300đ

Cầu dao cách ly LS BKD 1P 80A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 1P 80A Số cực 1P Dòng định mức: 80A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 40A

(0)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 40A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 40A Số cực 2P Dòng định mức: 40A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

-30%

Cầu dao cách ly (MCB) LS BKD 2P 50A

(0)
112.420đ 160.600đ

Cầu dao cách ly LS BKD 2P 50A Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm BKD 2P 50A Số cực 2P Dòng định mức: 50A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2..

Biến tần

Bàn phím cho dòng biến tần LS SV-IP5A LCD KEYPAD

(0)
Liên hệ

Bàn phím cho dòng biến tần Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: SV-IP5A LCD KEYPAD Dòng sản phẩm: SV Series Dùng cho dòng biến tần: LS SV-IS5 Kiểu: Bàn phím IP5A Thông tin thêm: + Mà..

Biến tần 1P LS LSLV0004S100-1EONNS

(0)
Liên hệ

Biến tần LS 1P LSLV0004S100-1EONNS Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm:  LSLV0004S100-1EONNS Dòng sản phẩm: S100 Số cực: 1P Dòng định mức: 2.5A Điện áp: 200~230VAC Công suất: 0.4kW Kích thư..

Biến tần 1P LS LSLV0008S100-1EONNS

(0)
Liên hệ

Biến tần LS 1P LSLV0008S100-1EONNS Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm:  LSLV0008S100-1EONNS Dòng sản phẩm: S100 Số cực: 1P Dòng định mức: 5A Điện áp: 200~230VAC Công suất: 0.75kW Kích thướ..

Biến tần 1P LS LSLV0015S100-1EONNS

(0)
Liên hệ

Biến tần LS 1P LSLV0015S100-1EONNS Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm:  LSLV0015S100-1EONNS Dòng sản phẩm: S100 Số cực: 1P Dòng định mức: 8A Điện áp: 200~230VAC Công suất: 1.5kW Kích thước..

Biến tần 1P LS LSLV0022S100-1EONNS

(0)
Liên hệ

Biến tần LS 1P LSLV0022S100-1EONNS Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm:  LSLV0022S100-1EONNS Dòng sản phẩm: S100 Số cực: 1P Dòng định mức: 11A Điện áp: 200~230VAC Công suất: 2.2kW Kích thướ..

Biến tần 1P LS SV001IE5-1

(0)
Liên hệ

Biến tần LS 1P SV iE5 Series Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm SV001IE5-1 Số cực 1P Dòng định mức 0.8A Điện áp 200~230VAC Công suất 0.1kW Kích thước (mm) W-W1 68-64 D 85 H-H1 ..

Biến tần 1P LS SV001IE5-1C

(0)
Liên hệ

Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm SV001IE5-1C Số cực 1P Dòng định mức 0.8A Điện áp 200~230VAC Công suất 0.1kW Kích thước (mm) W-W1 68-64 D 85 H-H1 128-124 Khối lượng ..

Biến tần 1P LS SV001IE5-2

(0)
Liên hệ

Biến tần LS iE5 series Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm SV001IE5-2 Số cực 1P Dòng định mức 0.8A Điện áp 200~230VAC Công suất 0.1kW Kích thước (mm) W-W1 68-64 D 85 H-H1 128-12..

Phụ kiện MCCB, ELCB
-30%

Alarm switch LS AL for TD, TS100->800

(0)
227.150đ 324.500đ

Alarm switch: AL for TD, TS100->800 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  AL for TD, TS100->800 Dùng cho MCCB: TD, TS100 – 800 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Auxiliary swit..

-30%

Auxiliary switch LS AX for TD, TS100->800

(0)
227.150đ 324.500đ

Auxiliary switch: AX for TD, TS100->800 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  AX for TD, TS100->800 Dùng cho MCCB: TD, TS100 – 800 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Auxiliary ..

-30%

Direct Rotary Handle LS DH1 for TD100, 160

(0)
377.300đ 539.000đ

Direct Rotary Handle LS DH1 for TD100, 160 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  DH1 for TD100, 160 Dùng cho MCCB: TD100, 160 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Direct Rotary Handle LS DH1..

-30%

Direct Rotary Handle LS DH2 for TS250

(0)
419.650đ 599.500đ

Direct Rotary Handle LS DH2 for TS250 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  DH2 for TS250 Dùng cho MCCB: TS250 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Direct Rotary Handle LS DH2 for TS250 ..

-30%

Direct Rotary Handle LS DH3 for TS400, 630

(0)
754.600đ 1.078.000đ

Direct Rotary Handle LS DH3 for TS400, 630 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  DH3 for TS400, 630 Dùng cho MCCB: TS400, 630 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Direct Rotary Handle LS DH3..

-30%

Direct Rotary Handle LS DH4 for TS800

(0)
1.001.000đ 1.430.000đ

Direct Rotary Handle LS DH4 for TS800 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  DH4 for TS800 Dùng cho MCCB: TS800 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Direct Rotary Handle LS DH4 for TS800 ..

-30%

Extended Rotary Handle LS EH1 for TD100, 160

(0)
608.300đ 869.000đ

Extended Rotary Handle LS EH1 for TD100, 160 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  EH1 for TD100, 160 Dùng cho MCCB: TD100, 160 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Extended Rotary Handle LS..

-30%

Extended Rotary Handle LS EH2 for TS250

(0)
654.500đ 935.000đ

Extended Rotary Handle LS EH2 for TS250 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  EH2 for TS250 Dùng cho MCCB: TS250 Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Extended Rotary Handle LS EH2 for TS250&..

Phụ kiện khác
-30%

Bộ bảo vệ thấp áp LS UVT coil

(0)
1.617.000đ 2.310.000đ

Bộ bảo vệ thấp áp LS UVT coil Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  UVT coil Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS Thông tin thêm: Ứng dụng: bảo vệ điện áp trong hệ thống điện công nghiệ..

-30%

Cầu chì trung thế LS LFL-20G-100C

(0)
3.388.000đ 4.840.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: LFL-20G-100C Dòng định mức: 1000A Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, ..

-30%

Cầu chì trung thế LS LFL-20G-10B

(0)
3.041.500đ 4.345.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: LFL-20G-10B Dòng định mức: 10A Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-1..

-30%

Cầu chì trung thế LS LFL-20G-10B

(0)
3.041.500đ 4.345.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: LFL-20G-10B Dòng định mức: 10A Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-1..

-30%

Cầu chì trung thế LS LFL-20G-125B

(0)
3.426.500đ 4.895.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: LFL-20G-125B Dòng định mức: 125A Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8..

-30%

Cầu chì trung thế LS LFL-20G-160B

(0)
3.465.000đ 4.950.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: LFL-20G-160B Dòng định mức: 160A Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8..

-30%

Cầu chì trung thế LS LFL-20G-16B

(0)
3.080.000đ 4.400.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: LFL-20G-16B Dòng định mức: 16A Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-1..

-30%

Cầu chì trung thế LS LFL-20G-200B

(0)
3.696.000đ 5.280.000đ

Thông tin sản phẩm: Mã hàng: LFL-20G-200B Dòng định mức: 200A Nhà sản xuất: LS Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8..

-30%

Cầu dao chống 2P rò (ELCB) LS EBN102c/75

(0)
1.293.600đ 1.848.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN102c/75 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN102c/75 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 35kA Dòng định mức 75A Frame size (AF) 100 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&a..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) 2P EBN52c/40

(0)
970.200đ 1.386.000đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P EBN52c/40 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm EBN52c/40 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 30kA Dòng định mức 40A Frame size (AF) 50 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agra..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRc/15

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRc/15 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRc/15 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 1,5kA Dòng định mức 15A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agrav..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRc/20

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRc/20 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRc/20 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 1,5kA Dòng định mức 20A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agrav..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRc/30

(0)
221.760đ 316.800đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRc/30 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRc/30 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 1,5kA Dòng định mức 30A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agrav..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRhd/15

(0)
202.510đ 289.300đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRhd/15 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRhd/15 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 15A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRhd/20

(0)
202.510đ 289.300đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRhd/20 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRhd/20 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 20A Frame size (AF) 15 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

-30%

Cầu dao chống rò 2P (ELCB) LS 32GRhd/30

(0)
202.510đ 289.300đ

Cầu dao chống rò (ELCB) LS 2P 32GRhd/30 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm 32GRhd/30 Số cực 2P  Dòng cắt Icu 2,5kA Dòng định mức 30A Frame size (AF) 30 Hãng sản xuất LS Thời gian bảo h&agr..

Motor CB
-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S 100A

(0)
2.525.600đ 3.608.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-100S 100A Dòng định mức: 80~100A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S 75A

(0)
2.225.300đ 3.179.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-100S 75A Dòng định mức: 55~75A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&ag..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S 90A

(0)
2.525.600đ 3.608.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-100S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-100S 90A Dòng định mức: 70~90A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&ag..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 0.63A

(0)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 0.63A Dòng định mức: 0.4~0.63A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 1.6A

(0)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 1.6A Dòng định mức: 1.0~1.6A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&a..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 10A

(0)
446.600đ 638.000đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 10A Dòng định mức: 6~10A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agrav..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 13A

(0)
488.950đ 698.500đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 13A Dòng định mức: 9~13A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agrav..

-30%

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S 17A

(0)
488.950đ 698.500đ

Bộ khởi động động cơ LS MMS-32S Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm MMS-32S 17A Dòng định mức: 11~17A Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối với h&agra..

Relay nhiệt
-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 ( 0.63 -1A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 ( 0.63 -1A) Dòng điện định mức: 0.63 – 1A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1..

-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (1-1.6A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 (1-1.6A) Dòng điện định mức: 1-1.6A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h..

-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (1.6-2.5A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 (1.6-2.5A) Dòng điện định mức: 1.6-2.5A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngà..

-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (12-18A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 (12-18A) Dòng điện định mức: 12-18A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h..

-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (2.5-4A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 (2.5-4A) Dòng điện định mức: 2.5-4A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h..

-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (4-6A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 (4-6A) Dòng điện định mức: 4-6A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agr..

-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (5-8A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 (5-8A) Dòng điện định mức: 5-8A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agr..

-30%

Rơ le nhiệt LS MT-12 (6-9A)

(0)
197.890đ 282.700đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM : Mã hàng : MT-12 (6-9A) Dòng điện định mức: 6-9A Số cực : 3 Nhà sản xuất : LS Xuất xứ : Hàn Quốc Thời gian giao hàng: Hàng có sẵn giao hàng 1-2 ngày, h&agr..

Phụ kiện Contactor
-30%

Khoá liên động LS AR-180

(0)
508.200đ 726.000đ

Khoá liên động LS AR-180 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm AR-180 Ứng dụng: dùng cho MC-185a~400a Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối..

-30%

Khoá liên động LS AR-600

(0)
7.546.000đ 10.780.000đ

Khoá liên động LS AR-600 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm AR-600 Ứng dụng: dùng cho MC-500a~800a Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối..

-30%

Khoá liên động LS UR-2

(0)
127.050đ 181.500đ

Khoá liên động LS UR-2 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm UR-2 Ứng dụng: dùng cho MC-6a~150a Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ngày đối ..

-30%

Rơ le điện tử LS GMP22-2P (1a1b)

(0)
546.700đ 781.000đ

Rơle điện tử LS GMP22-2P (1a1b) Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm GMP22-2P (1a1b) Số cực 2P Ứng dụng: GMP22 dùng cho MC-9b~22b Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao..

-30%

Rơ le điện tử LS GMP22-3P (1a1b)

(0)
785.400đ 1.122.000đ

Rơle điện tử LS GMP22-3P (1a1b) Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm GMP22-3P (1a1b) Số cực 3P Ứng dụng: GMP22 dùng cho MC-9b~22b Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao..

-30%

Rơ le điện tử LS GMP40-2P (1a1b)

(0)
569.800đ 814.000đ

Rơle điện tử LS GMP40-2P (1a1b) Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm GMP40-2P (1a1b) Số cực 2P In (A): 4~20A, 8~40A Ứng dụng: GMP40 dùng cho MC32a-40a Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng ..

-30%

Rơ le điện tử LS GMP40-3P (1a1b)

(0)
808.500đ 1.155.000đ

Rơle điện tử LS GMP40-3P (1a1b) Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm GMP40-3P (1a1b) Số cực 3P In (A): 4~20A, 8~40A Ứng dụng: GMP40 dùng cho MC32a-40a Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng ..

-30%

Tụ bù dùng cho contactor LS AC-50

(0)
331.100đ 473.000đ

Tụ bù LS dùng cho contactor AC-50 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm AC-50 Ứng dụng: dùng cho MC-50a~65a Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng Thời gian giao hàng Giao hàng 1-2 ng&agrav..

Phụ kiện cho MCB
-30%

Phụ kiện MCB LS OVT/UVT for BKN

(0)
254.100đ 363.000đ

Phụ kiện MCB LS - OVT/UVT for BKN Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  OVT/UVT for BKN Dùng cho MCB dòng: BKN Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS   Phụ kiện MCB LS OVT/UVT for BKN&nbs..

-30%

Phụ kiện MCB LS Shunt for BKN

(0)
157.850đ 225.500đ

Phụ kiện MCB LS - Shunt for BKN Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  Shunt for BKN Dùng cho MCB dòng: BKN Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS Thông tin thêm: Ứng dụng: Nhẳm bảo vệ động cơ..

-30%

Tiếp điểm cảnh báo Alarm switch LS AL for BKN

(0)
127.050đ 181.500đ

Tiếp điểm cảnh báo Alarm switch LS AX for BKN Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  AL for BKN Dùng cho MCB dòng: BKN Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS Thông tin thêm: Ứng dụng chủ yếu..

-30%

Tiếp điểm cảnh báo Alarm switch LS AL for BKN-b

(0)
150.150đ 214.500đ

Tiếp điểm cảnh báo Alarm switch LS AX for BKN-b Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  AL for BKN-b Dùng cho MCB dòng: BKN-b Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS Thông tin thêm: Ứng dụng c..

-30%

Tiếp điểm phụ Auxiliary switch LS AX for BKN

(0)
127.050đ 181.500đ

Tiếp điểm phụ Auxiliary switch LS AX for BKN Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  AX for BKN Dùng cho MCB dòng: BKN Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS Thông tin thêm: Ứng dụng chủ yếu trong m..

-30%

Tiếp điểm phụ Auxiliary switch LS AX for BKN-b

(0)
150.150đ 214.500đ

Tiếp điểm phụ Auxiliary switch LS AX for BKN-b Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm:  AX for BKN-b Dùng cho MCB dòng: BKN-b Thời gian bảo hàng: 12 Tháng Hãng sản xuất: LS Thông tin thêm: Ứng dụng chủ yếu t..

-30%

Tiếp điểm phụ LS AU-100

(0)
146.300đ 209.000đ

Tiếp điểm phụ LS AU-100 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm AU-100 Tiếp điểm: 2NO+2NC Ứng dụng: dùng cho MC-6a~150a Vị trí lắp đặt: Mặt bên Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng ..

-30%

Tiếp điểm phụ LS UA-1

(0)
57.750đ 82.500đ

Tiếp điểm phụ LS UA-1 Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm UA-1 Tiếp điểm: 1NO+1NC Ứng dụng: dùng cho MC-6a~150a Vị trí lắp đặt:  Mặt bên Hãng sản xuất LS Thời gian bảo hành  12 tháng ..

Điện trở xả
-30%

Điện trở hãm LS MCRA120W100 OHM

(0)
192.500đ 275.000đ

Điện trở hãm LS MCRA120W100 OHM Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRA120W100 OHM Dòng sản phẩm: MCRA Điện trở hãm 100 Ω Điện trở công suất 120w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các ứng dụng về n&..

-30%

Điện trở hãm LS MCRA120W40 OHM

(0)
192.500đ 275.000đ

Điện trở hãm LS MCRA120W40 OHM Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRA120W50 OHM Dòng sản phẩm: MCRA Điện trở hãm 40 Ω Điện trở công suất 120w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các ứng dụng về n&aci..

-30%

Điện trở hãm LS MCRA120W50 OHM

(0)
192.500đ 275.000đ

Điện trở hãm LS MCRA120W50 OHM Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRA120W50 OHM Dòng sản phẩm: MCRA Điện trở hãm 50 Ω Điện trở công suất 120w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các ứng dụng về n&aci..

-30%

Điện trở hãm LS MCRA200W100 OHM

(0)
215.600đ 308.000đ

Điện trở hãm LS MCRA200W100 OHM Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRA200W100 OHM Dòng sản phẩm: MCRA Điện trở hãm 100 Ω Điện trở công suất 200w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các ứng dụng về n&..

-30%

Điện trở hãm LS MCRA200W160 OHM

(0)
292.600đ 418.000đ

Điện trở hãm LS MCRA200W160 OHM Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRA200W160 OHM Dòng sản phẩm: MCRA Điện trở hãm 160 Ω Điện trở công suất 200w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các ứng dụng về n&..

-30%

Điện trở hãm LS MCRA200W200 OHM

(0)
292.600đ 418.000đ

Điện trở hãm LS MCRA200W200 OHM Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRA200W200 OHM Dòng sản phẩm: MCRA Điện trở hãm 200 Ω Điện trở công suất 200w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các ứng dụng về n&..

-30%

Điện trở hãm LS MCRB 1000W 85& J,Y.H

(0)
1.678.600đ 2.398.000đ

Điện trở hãm MCRB 1000W 85& J,Y.H Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRB 1000W 85& J,Y.H Dòng sản phẩm: MCRB Điện trở hãm 85 Ω Điện trở công suất 1000w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các ứng ..

-30%

Điện trở hãm LS MCRB 600W 130& J,Y.H

(0)
1.347.500đ 1.925.000đ

Điện trở hãm MCRB 600W 130& J,Y.H Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: MCRB 600W 130& J,Y.H Dòng sản phẩm: MCRB Điện trở hãm 130 Ω Điện trở công suất 600w Ứng dụng Dùng cho biến tần trong các..