Legrand

Biến áp

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EH4NBGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EH4NBGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EG4NBGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EG4NBGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EH4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EH4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuân..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EI4NBGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EI4NBGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EH4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EH4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EL4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EL4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tu&aci..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EB4NBGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EB4NBGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EK4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EK4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Busbar

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65280628P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280628P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60390177P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60390177P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60391316P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60391316P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sả..

Busbar Super Compact Connection interfaces Al Legrand 60391554P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection interfaces AL Legrand Busbar Super Compact Connection interfaces Al Legrand 60391554P là thanh nối được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với kh&i..

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65391608P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65391608P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm ph&..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280972P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280972P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Connection interfaces Al Legrand 60281601P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection interfaces AL Legrand Busbar Super Compact Connection interfaces Al Legrand 60281601P là thanh nối được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với kh&i..

Busbar Super Compact Fixing supports AL Legrand 65396043P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Fixing supports AL Legrand  Busbar Super Compact Fixing supports AL Legrand 65396043P là sản phẩm được sử dụng cho việc kết nối và cung cấp năng lượng điện tải Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm &..