Legrand

Biến áp

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EL4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EL4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tu&a..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EC4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EC4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EO4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EO4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EI4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EI4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EI4NBGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EI4NBGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EG4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EG4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuân..

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EE4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EE4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), t..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EL4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EL4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tu&aci..

Busbar

Busbar Super Compact Straight Elements CU Legrand 65280151P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280151P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm..

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65281358P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65281358P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm ph&..

Busbar Super Compact Connection interfaces Al Legrand 60281577P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection interfaces AL Legrand Busbar Super Compact Connection interfaces Al Legrand 60281577P là thanh nối được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với kh&i..

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60391024P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand  Busbar Super Compact Connection interfaces AL Legrand 60391024P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩ..

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65281308P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65281308P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm ph&..

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65280431P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280431P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm ..

Busbar Super Compact Straight Elements CU Legrand 65280188P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280188P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm..

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60391417P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60391417P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sả..