Legrand

Biến áp

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EK4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EK4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EG4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EG4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), ..

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EO4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EO4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EN4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EN4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EF4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EF4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuân thủ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EH4NBGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EH4NBGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand ED4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand ED4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuân..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EL4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EL4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tu&a..

Busbar

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280732P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280732P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60391317P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60391317P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sả..

Busbar Super Compact Straight Elements CU Legrand 65390158P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65390158P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60280417P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280417P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65390306P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65390306P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm ..

Busbar Super Compact Fixing supports CU Legrand 65202004

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Fixing supports CU Legrand  Busbar Super Compact Fixing supports CU Legrand 65202004 là sản phẩm được sử dụng cho việc kết nối và cung cấp năng lượng điện tải Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm &a..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60390137P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60390137P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60281402P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60281402P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sả..