Legrand

Busbar

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65280411P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280411P  loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..