Legrand

Biến áp

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EE4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EE4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), t..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EB4NBGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EB4NBGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EC4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EC4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EP4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand  EP4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), ..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EL4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand EL4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tu&a..

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EK4XAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng XC insulation class 24kv Legrand EK4XAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng XC - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EG4RAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng BOBK insulation class 24kv Legrand EG4RAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng BOBK - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuân..

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand ED4NAGBA

(0)
Liên hệ

Máy biến áp màu đỏ dòng NL insulation class 24kv Legrand ED4NAGBA là máy biến áp màu đỏ thuộc dòng NL - RED TRANSFORMERS, dành riêng cho tất cả các thị trường cạnh tranh bên ngoài Liên minh châu Âu (EU), tuâ..

Busbar

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60390837P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60390837P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65280718P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280718P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm ..

Busbar Super Compact Straight Elements Al Legrand 60280926P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Straight Elements Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60280926P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩ..

Busbar Super Compact Tap-off Boxes CU Legrand 65281861P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Tap-off Boxes CU Legrand  Busbar Super Compact Tap-off Boxes CU Legrand 65281861P là sản phẩm được sử dụng cho việc kết nối và cung cấp năng lượng điện tải Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm ..

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65280725P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280725P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm ..

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65391006P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand  Busbar Super Compact Connection Interfaces CU Legrand 65391006P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm ph&..

Busbar Super Compact Tap-off Boxes CU Legrand 65286041P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Tap-off Boxes CU Legrand  Busbar Super Compact Tap-off Boxes CU Legrand 65286041P là sản phẩm được sử dụng cho việc kết nối và cung cấp năng lượng điện tải Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm ..

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60281010P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand  Busbar Super Compact Connection interfaces AL Legrand 60281010P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩ..