INVT

Biến tần

Biến tần 3 pha vòng hở đa năng INVT CHF100A-7R5G/011P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-7R5G/011P-4 Số cực 3P Dòng định mức 20/26A Điện áp 400VAC Công suất 7/11kW Kích thước (mm) W-W1 220-110.4 D 180 H-H1 320-305.5 Hãng sản xuất  INVT ..

Biến tần 3P vòng hở đa năng INVT CHF100A-004G/5R5P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-004G/5R5P-4 Số cực 3P Dòng định mức 10/15A Điện áp 400VAC Công suất 4/5,5kW Kích thước (mm) W-W1 160-110.4 D 175 H-H1 250-237.5 Hãng sản xuất  INVT ..

Biến tần 3P vòng hở đa năng INVT CHF100A-011G/015P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-011G/015P-4 Số cực 3P Dòng định mức 26/35A Điện áp 400VAC Công suất 11/15kW Kích thước (mm) W-W1 220-110.4 D 180 H-H1 320-305.5 Hãng sản xuất  INVT ..

Biến tần 3P vòng hở đa năng INVT CHF100A-015G/018P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-015G/018P-4 Số cực 3P Dòng định mức 35/38A Điện áp 400VAC Công suất 15/18kW Kích thước (mm) W-W1 220-110.4 D 180 H-H1 320-305.5 Hãng sản xuất  INVT ..

Biến tần 3P vòng hở đa năng INVT CHF100A-018G/022P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-018G/022P-4 Số cực 3P Dòng định mức 38/46A Điện áp 400VAC Công suất 18/22kW Kích thước (mm) W-W1 290-110.4 D 215 H-H1 467-454.5 Hãng sản xuất  INVT ..

Biến tần 3P vòng hở đa năng INVT CHF100A-022G/030P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-022G/030P-4 Số cực 3P Dòng định mức 46/62A Điện áp 400VAC Công suất 22/30kW Kích thước (mm) W-W1 290-110.4 D 215 H-H1 467-454.5 Hãng sản xuất  INVT ..

Biến tần 3P vòng hở đa năng INVT CHF100A-030G/037P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-030G/037P-4 Số cực 3P Dòng định mức 63/76A Điện áp 400VAC Công suất 30/37kW Kích thước (mm) W-W1 290-110.4 D 215 H-H1 467-454.5 Hãng sản xuất  INVT ..

Biến tần 3P vòng hở đa năng INVT CHF100A-037G/045P-4

(0)
Liên hệ

Mã sản phẩm CHF100A-037G/045P-4 Số cực 3P Dòng định mức 76/90A Điện áp 400VAC Công suất 37/45kW Kích thước (mm) W-W1 375-230 D 270 H-H1 577-564.5 Hãng sản xuất  INVT ..