Legrand

Busbar Legrand

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand 60281000P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Connection Interfaces AL Legrand  Busbar Super Compact Connection interfaces AL Legrand 60281000P là sản phẩm được dùng cho việc kết nối busbar tới những mạch điện hoặc biến áp. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩ..

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65390538P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65390538P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm ..

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65280616P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280616P loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm áp, ẩm ..

Busbar Super Compact Angle components CU Legrand 65280411P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 65280411P  loại đồng (CU) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60390836P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60390836P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..

Busbar Super Compact Angle components AL Legrand 60390614P

(0)
Liên hệ

Busbar Super Compact Angle components Legrand  Busbar Super Compact Straight Elements 60390614P loại nhôm (AL) là sản phẩm có thiết kế nguyên khối được lắp đặt trước. Tiêu chuẩn : + Quy định và sự phù hợp : IEC/EN 61439-6 + Sản phẩm phù hợp với khí hậu ấm á..