Idec Izumi

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-10NPE

(0)
41.745đ 75.900đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-10NPE Dây tương ứng: 10mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-16PE

(0)
62.315đ 113.300đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-16PE Dây tương ứng: 16mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-2.5NPE

(0)
31.460đ 57.200đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-2.5NPE Dây tương ứng: 2.5mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-35PE

(0)
110.110đ 200.200đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-35PE Dây tương ứng: 35mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-4NPE

(0)
31.460đ 57.200đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-4NPE Dây tương ứng: 4mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-50PE

(0)
524.535đ 953.700đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-50PE Dây tương ứng: 50mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-6NPE

(0)
34.485đ 62.700đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-6NPE Dây tương ứng: 6mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Ground Terminal loại vít Idec Izumi BY1K-95PE

(0)
738.705đ 1.343.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY1K-95PE Dây tương ứng: 95mm2 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không có sẵn. ..

-45%

Nắp chặn Idec Izumi BY9Z-KEP2

(0)
6.655đ 12.100đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KEP2 Nắp chặn đầu cuối dùmg cho: BY1K-16, BY1K-35 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hà..

-45%

Nắp chặn Idec Izumi BY9Z-KEP6

(0)
4.235đ 7.700đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KEP6 Nắp chặn đầu cuối dùmg cho: BY1K-2.5N, BY1K-4N, BY1K-6N, BY1K-10N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, ..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-10/10

(0)
47.190đ 85.800đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-10/10 Jumper dùmg cho: BY1K-10N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng khôn..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-10/2

(0)
9.680đ 17.600đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-10/2 Jumper dùmg cho: BY1K-10N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-10/3

(0)
13.915đ 25.300đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-10/3 Jumper dùmg cho: BY1K-10N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-10/4

(0)
19.360đ 35.200đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-10/4 Jumper dùmg cho: BY1K-10N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-16/2

(0)
15.125đ 27.500đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-16/2 Jumper dùmg cho: BY9Z-KQV-16/3 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&oci..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-16/3

(0)
23.595đ 42.900đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-16/3 Jumper dùmg cho: BY9Z-KQV-16/3 Thời gian bao hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng kh&oci..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-16/4

(0)
31.460đ 57.200đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-16/4 Jumper dùmg cho: BY1K-16 Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng không ..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-2.5/10

(0)
22.385đ 40.700đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-2.5/10 Jumper dùmg cho: BY1K-2.5N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng khô..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-2.5/2

(0)
4.840đ 8.800đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-2.5/2 Jumper dùmg cho: BY1K-2.5N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng khô..

-45%

Terminal loại Jumpers Idec Izumi BY9Z-KQV-2.5/3

(0)
7.260đ 13.200đ

Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm: BY9Z-KQV-2.5/3 Jumper dùmg cho: BY1K-2.5N Thời gian bảo hành: 12 tháng Thời gian giao hàng: Giao hàng 1-2 ngày đối với hàng có sẵn, 8-10 tuần đối với hàng khô..

Hiển thị 1 đến 20 trong 43 (3 Trang)