Honeywell bổ nhiệm lãnh đạo mới cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Honeywell bổ nhiệm lãnh đạo mới cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Honeywell vừa thông báo bổ nhiệm ông William Yu là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc nhóm Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng(PMT) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Là một trong bốn nhóm kinh doanh chiến lược của Honeywell, PMT luôn đi đầu thế giới trong việc phát triển và sản xuất các vật liệu tiên tiến, công nghệ quá trình và các giải pháp tự động hóa. Ông Yu đảm nhiệm vị trí lãnh đạo nhóm PMT của Honeywell tại khu vực Châu Á khi nhóm này đang ở trong chu kỳ tăng trưởng đáng kể tại một số ngành mà nhóm tham gia kinh doanh trong khu vực.


Ông William Yu.

Ông Yu có bề dày kinh nghiệm trong việc dẫn dắt đạt được mức tăng trưởng cao trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trước khi gia nhập Honeywell, ông từng là Phó Chủ tịch cấp cao và Chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Allegion, tách ra từ Ingersoll Rand và là công ty tiên phong toàn cầu về an toàn và an ninh. Trước khi làm việc tại Allegion, ông giữ nhiều vị trí điều hành cấp cao tại Ingersoll Rand.

Ông Yu là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Giao thông Thượng Hải, nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học Quản lý Thượng Hải và thành viên cấp cao của Hội Chất lượng Mỹ.