Himel

CB bảo vệ động cơ (Motor Protector) Himel HDP632P16

(0)
546.000đ

CB Bảo vệ động cơ Himel (Motor Protector) Mã sản phẩm:  HDP632P16 Dòng điện định mức: 0.1-0.16A Frame size (AF):  32AF Hãng sản xuất: Himel Thời gian bảo hành: 12 tháng   CB Bảo vệ động cơ H..

CB tép (MCB) Himel HDB2H1C100

(0)
166.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H1C100 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H1C125

(0)
166.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H1C125 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H1C80

(0)
166.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H1C80 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H2C100

(0)
369.001đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H2C100 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H2C125

(0)
369.001đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H2C125 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 10kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB2H2C80

(0)
369.001đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB2H2C80 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C100

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C100 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C125

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C125 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agr..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C63

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C63 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  63A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125H2C80

(0)
360.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125H2C80 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 10kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ng&agrav..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C100

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C100 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C125

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C125 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C63

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C63 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  63A Dòng cắt: 6kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N1C80

(0)
167.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N1C80 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C100

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C100 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  100A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C125

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C125 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  125A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C63

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C63 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  63A Dòng cắt: 6kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngà..

CB tép (MCB) Himel HDB3w125N2C80

(0)
300.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3w125N2C80 Số cực : 2P Dòng điện định mức:  80A Dòng cắt: 6kA Số lần đóng cắt:   Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng ..

CB tép (MCB) Himel HDB3wL1C1

(0)
54.000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã hàng : HDB3wL1C1 Số cực : 1P Dòng điện định mức:  1A Dòng cắt: 4.5kA Nhà sản xuất: Himel Bảo hành : 12 tháng Thời gian giao hàng: 1-2 ngày ..

Hiển thị 1 đến 20 trong 279 (14 Trang)